Η Ελλάδα ανακάμπτει στον τομέα των νέων τεχνολογιών
26 Νοεμβρίου, 2016
Πάγο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας θέλει η Ευρωβουλή
26 Νοεμβρίου, 2016

ΕΚΤ: Πρόταση για αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων

Στο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών της ευρωζώνης και τους τρόπους αντιμετώπισής του αναφέρεται ειδικό άρθρο των John Fell, Maciej Grodzicki, Reiner Martin και Edward O’Brien, που έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Στο άρθρο, υπό τον τίτλο: «Αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της αγοράς στην εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρωζώνης», τονίζεται ότι σήμερα δεν υπάρχουν στην ευρωζώνηαγορές μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) με βάθος και ρευστότητα. Η διευκόλυνση της ανάπτυξης τέτοιων αγορών έχει την προοπτική «να αμβλύνει τις πιέσεις στις τράπεζες και να μετριάσει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που συνδέονται με τα υψηλά αποθέματα NPL», προστίθεται.

Σύμφωνα με το άρθρο, μέρος μίας συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των NPLs μπορεί να είναι και η δημιουργία εταιρειών διαχείρισης ενεργητικού (asset management companies).

«Ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες επιλογές για την εκκαθάριση των NPL, η συνολική στρατηγική πρέπει να εστιάζεται στην αντιμετώπιση των εμποδίων εκείνων, που θα προκαλούσε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην αγορά», σημειώνεται σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ένα σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των αγορών NPLs, σύμφωνα με το άρθρο, είναι η μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των τιμών που ζητούν να αγοράσουν τα προβληματικά δάνεια οι επενδυτές και των τιμών στις οποίες είναι διατεθειμένες να τα πουλήσουν οι τράπεζες (bid-ask spreads). Οι τιμές που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οι επενδυτές είναι σημαντικά χαμηλότερες από την τιμή που θα ήταν τουλάχιστον ουδέτερη για την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, σημειώνεται.

Περισσότερα εδώ.