Πιο αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας για τους Επιτρόπους ζητά ο Γούνκερ
26 Νοεμβρίου, 2016
Στην ταινία «Toni Erdmann» το κινηματογραφικό βραβείο LUX για το 2016
26 Νοεμβρίου, 2016

Συμφωνία ΕΚ-Συμβουλίου για Κανονισμό για υποχρεωτική πιστοποίηση των ορυκτών που από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Με σκοπό τον τερματισμό της χρηματοδότησης εμπόλεμων ομάδων από το εμπόριο ορυκτών που από περιοχές συγκρούσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ συμφώνησαν στη θέσπιση σχετικού κανονισμού που θα προβλέπει την υποχρεωτική πιστοποίηση των εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και χρυσού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πιστοποίηση απαιτεί από τους ενωσιακούς εισαγωγείς αυτών των μετάλλων και των μεταλλευμάτων που τα περιέχουν να ασκούν «δέουσα επιμέλεια» με την παρακολούθηση και τη διενέργεια των αγοραπωλησιών τους σύμφωνα με τα πέντε βήματα που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια. Ο κανονισμός δίνει στους εισαγωγείς της ΕΕ τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν καθαρές αλυσίδες εφοδιασμού κατά τις νόμιμες εμπορικές συναλλαγές τους με φορείς σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις.

Η συμφωνία επήλθε μετά από δυο χρόνια διαπραγματεύσεων στις οποίες το ΕΚ άσκησε πίεση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ώστε το σύστημα πιστοποίησης να είναι υποχρεωτικό και όχι εθελοντικό όπως αρχικά προέβλεπε το προσχέδιο που είχε ετοιμάσει η Επιτροπή.

Απομένει τώρα η επίσημη κύρωση του Κανονισμού από τα δύο όργανα. Στις 7 Δεκεμβρίου αναμένεται πως οι Πρέσβεις των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών Μελών της ΕΕ θα δώσουν το «πράσινο φως» στους Υπουργούς να υιοθετήσουν τον Κανονισμό πιθανότατα τον Ιανουάριο του 2017. Το ΕΚ αναμένεται να υιοθετήσει τον Κανονισμό στην Ολομέλεια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Μιλώντας κατά τη δημοσιογραφική συνέντευξη μετά το πέρας του τριλόγου μεταξύ των τριών οργάνων χθες, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής διεθνούς εμπορίου, Bernd Lange, επεσήμανε τη σημασία του Κανονισμού για τερματισμό της χρηματοδότησης των συγκρούσεων σε χώρες της Αφρικής και αλλού που μέχρι τώρα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στο εμπόριο μετάλλων όπως ο κασσίτερος, το ταντάλιο, το βολφράμιο και ο χρυσός, που χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, από κινητά τηλέφωνα, μέχρι κοσμήματα, τηλεοράσεις και αυτοκίνητα. Ο Κανονισμός προβλέπει μεταβατική περίοδο, ενώ το όλο σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2021.

Διαθέσιμο εδώ.