Συνέντευξη Γιούνκερ: Η Ευρώπη να μεριμνήσει για την δική της άμυνα
6 Δεκεμβρίου, 2016
Δημοσιογραφικά Σεμινάρια στο «Στέκι της Ευρώπης» Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016
6 Δεκεμβρίου, 2016

Αδυναμίες της νέας αντιτρομοκρατικής οδηγίας βλέπουν οι ΜΚΟ

Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί συμφώνησαν  στην οδηγία θα διαμορφώσει το νέο αντιτρομοκρατικό πλαίσιο στην ΕΕ. Ωστόσο οι οργανώσεις για την προστασία των πολιτικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι από αυτή προκύπτουν κίνδυνοι για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της οδηγίας είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος των «αλλοδαπών μαχητών». Χιλιάδες ευρωπαίων πολιτών έχουν ταξιδέψει στην Συρία και το Ιράκ για να συμμετέχουν στο Ισλαμικό Κράτος με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη ως χώρες προέλευσής τους να επιχειρούν να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας για να εμποδίσουν τρομοκρατικές επιθέσεις όπως εκείνες του Παρισιού όταν 130 άτομα δολοφονήθηκαν.

Ως εκ τούτου, το ψήφισμα ποινικοποιεί τις «προπαρασκευαστικές πράξεις», συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, της χρηματοδότησης,  οργάνωσης και τη διευκόλυνσης τέτοιων μετακινήσεων της εκπαίδευσης και την παροχής κεφαλαίων για τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

Η υποκίνηση τρομοκρατίας και η παρακίνηση ενός άλλου προσώπου να συμμετέχει στην προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, όπως για παράδειγμα με την προμήθεια ή τη μεταφορά όπλων, ορίζονται επίσης ως τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Το ίδιο ισχύει και για τη διασπορά στο δημόσιο λόγο μηνυμάτων που εξυμνούν τρομοκρατικές πράξεις. Απειλές για τη διάπραξη τέτοιων πράξεων τιμωρούνται εξίσου, καθώς και επίσης το ίδιο προβλέπεται και για τις επιθέσεις κατά των πληροφοριακών συστημάτων ή άλλων ενεργειών που προκαλούν «σοβαρή αποσταθεροποίηση των θεμελιωδών πολιτικών, συνταγματικών και οικονομικών υποδομών μιας χώρας  ή ενός διεθνούς οργανισμού».

Οργανώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων κατέκριναν την οδηγία θεωρώντας ότι δημιουργεί κίνδυνο υπονόμευσης θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και για το γεγονός ότι έχει δυσανάλογες και δυσμενείς επιπτώσεις σε συγκεκριμένες εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες.

Περισσότερα εδώ.