605 εκατ. από την ΕΕ σε 314 εξέχοντες ερευνητές – Ελληνικές επιτυχίες!
8 Ιανουαρίου, 2017
25 εκατ. ευρώ επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στη Μοσούλη
8 Ιανουαρίου, 2017

Νέοι κανόνες με στόχο τη δραστική μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπέγραψαν στις 14/12 νέα οδηγία για τα Εθνικά Ανώτατα Όρια Εκπομπών (οδηγία ΕΑΟΕ), με βάση πρόταση της Επιτροπής με την οποία θεσπίζονται αυστηρότερα όρια για τους πέντε κυριότερους ρύπους στην Ευρώπη. Η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει από την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Αφού τεθεί πλήρως σε εφαρμογή, η οδηγία αναμένεται να μειώσει, έως το 2030, σχεδόν κατά 50% τις αρνητικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, όπως οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και ο πρόωρος θάνατος. Παρότι οι –εξαιρετικά επιβλαβείς– ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι αόρατοι, οι πολίτες ενημερώνονται και ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν· έτσι, η επίτευξη συμφωνίας για τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων με την οδηγία ΕΑΟΕ είναι πολύ σημαντική. Η αυστηροποίηση των ορίων θα έχει επίσης σημαντικά οφέλη για την ποιότητα του γλυκού νερού, του εδάφους και πολλών οικοσυστημάτων και θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιβλαβών σωματιδίων που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, όπως η αιθάλη. Η οδηγία αυτή αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του γενικότερου προγράμματος της Επιτροπής «Καθαρός αέρας για την Ευρώπη».

Ο κ. Καρμένου Βέλα, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, δήλωσε:«Οι νέοι κανόνες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη αποτελούν σημαντικό ορόσημο στον αγώνα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αυτού του αόρατου “φονιά”. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί πάνω από 450.000 θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο, αριθμό υπερδεκαπλάσιο των θανάτων από τροχαία. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει τώρα να προχωρήσουν στην εφαρμογή των νέων κανόνων, ώστε οι πολίτες να ωφεληθούν από τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Θα συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη για να τα υποστηρίξουμε σε αυτήν την προσπάθεια βελτίωσης της υγείας των ευρωπαίων.»

Εφαρμογή των νέων κανόνων στην πράξη

Ο ρόλος των κρατών μελών στον συντονισμό και στην εφαρμογή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικός. Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 και να εκπονήσουν έως το 2019 εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπου θα περιγράφονται μέτρα με τα οποία θα διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές των πέντε κυριότερων ατμοσφαιρικών ρύπων θα μειωθούν κατά τα συμφωνημένα ποσοστά μέχρι το 2020 και το 2030. Οφείλουν επίσης να συντονίσουν τα σχέδιά τους σε τομείς όπως οι μεταφορές, η γεωργία, η ενέργεια και το κλίμα. Αυτό προϋποθέτει την πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά το κόστος θα αντισταθμιστεί στο πολλαπλάσιο από τα οφέλη χάρη στην εξοικονόμηση δαπανών, ιδίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της υγείας στην εργασία. Στην πρόταση της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, σχετικά με κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, υπογραμμίζεται η σημασία των συνεργειών ανάμεσα στις πολιτικές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, το κλίμα και την ενέργεια και στην νέα οδηγία ΕΑΟΕ.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της οδηγίας, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία νέου φόρουμ «Καθαρός αέρας» μέχρι το φθινόπωρο του 2017. Το φόρουμ αυτό θα φέρει σε επαφή τους ενδιαφερομένους φορείς για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών. Η Επιτροπή θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.

Τέλος, η οδηγία θα προετοιμάσει το έδαφος για την κύρωση του αναθεωρημένου πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ που συμφωνήθηκε διεθνώς από τα κράτη μέλη το 2012 στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της ρύπανσης στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, προς όφελος τόσο των ίδιων των χωρών όσο και των πολιτών της ΕΕ που είναι πιο άμεσα εκτεθειμένοι σε διασυνοριακή ρύπανση.

Περισσότερα εδώ.