Επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη
8 Ιανουαρίου, 2017
203 εκατ. για ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας, των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης στην Ελλάδα
8 Ιανουαρίου, 2017

Παρουσίαση εξελίξεων στον τομέα των θεωρήσεων (visa reciprocity) με ΗΠΑ και Καναδά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 21/12 την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων (visa reciprocity) με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και αξιολογεί τις εξελίξεις των τελευταίων πέντε μηνών.

Μετά την τελευταία έκθεση, σε συνέχεια επαφών σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας όσον αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες, δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Eπίτροπος αρμόδιος για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Η διασφάλιση πλήρους αμοιβαιότητας όσον αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με τον Καναδά και τις ΗΠΑ παραμένει προτεραιότητα για την ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, χαιρετίζω τη δέσμευση και την απόφαση των καναδικών αρχών να εξασφαλίσουν πλήρη αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων για όλους τους πολίτες της ΕΕ από την 1η Δεκεμβρίου 2017. Η πρόοδος αυτή αποδεικνύει ότι οι διπλωματικές επαφές και οι διαπραγματεύσεις μας έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Ομοίως, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε το ζήτημα αυτό ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών μας με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και να επαναλαμβάνουμε τη σημασία να επιτευχθεί και με τις ΗΠΑ πλήρης αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων για όλους τους πολίτες της ΕΕ».

Η σημερινή ανασκόπηση έπεται των ανακοινώσεων που εκδόθηκαν τον Απρίλιο και τον Ιούλιο, στις οποίες η Επιτροπή επεσήμανε ότι η πλήρης αμοιβαιότητα όσον αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχε ακόμη επιτευχθεί για τους πολίτες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να υποβάλει έκθεση για την περαιτέρω πρόοδο των συζητήσεων πριν από το τέλος του έτους.

Καναδάς

Μετά από εντατικές και συντονισμένες προσπάθειες και τη σταθερή δέσμευση ΕΕ και Καναδά πριν από την 16η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά, στις 30 Οκτωβρίου 2016 στις Βρυξέλλες, ο Καναδάς παρέσχε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας όσον αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η πλήρης αμοιβαιότητα όσον αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, που ήδη εφαρμόζει ο Καναδάς για όλα τα άλλη κράτη μέλη της ΕΕ, θα ισχύει έως το τέλος του 2017 και για όλους τους Βούλγαρους και Ρουμάνους ταξιδιώτες, όπως επιβεβαιώθηκε στην κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής ΕΕ-Καναδά.

Ηνωμένες Πολιτείες

Παρά την εντατικοποίηση των πολιτικών και τεχνικών επαφών, δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την άρση της απαίτησης θεώρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως συνέβη με τον Καναδά. Η Επιτροπή προτίθεται να εντείνει πάραυτα τις προσπάθειές της για την προώθηση πλήρους αμοιβαιότητας όσον αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, σε συντονισμό με τα πέντε ενδιαφερόμενα κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Πολωνία και Ρουμανία), μόλις αναλάβει καθήκοντα η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η επόμενη συνεδρίαση των υπουργών και ανώτερων υπαλλήλων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2017, θα δώσει την ευκαιρία να εξεταστεί, από κοινού με τη νέα κυβέρνηση, η μελλοντική πορεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τηρήσει ενιαία στάση σε αυτό το σημαντικό θέμα. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για την περαιτέρω πρόοδο πριν από το τέλος του Ιουνίου 2017.

Περισσότερα εδώ.