Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ: Σύμβαση ύψους 250 εκατ. ευρώ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – Alpha Bank
8 Ιανουαρίου, 2017
Πάφος και Aarhus – Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2017
8 Ιανουαρίου, 2017

Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017: Για μια Ευρώπη που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

Τη νέα χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας της για το 2017.

Το Πρόγραμμα Εργασίας εστιάζεται στην προώθηση των 10 προτεραιοτήτων που περιγράφονται στις Πολιτικές Κατευθύνσεις της Επιτροπής Γιούνκερ για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι σήμερα.

Επιπλέον, το φετινό πρόγραμμα εργασίας προτείνει 21 βασικές πρωτοβουλίες, καθώς και 18 ακόμη προτάσεις“REFIT” για τη βελτίωση της ποιότητας της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της καταλληλότητας των κανόνων.

Προκειμένου το βάρος να δοθεί στην αποτελεσματικότητα, το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής προσδιορίζει 34 εκκρεμείς προτάσεις προτεραιότητας που υποβάλαμε την προηγούμενη διετία και των οποίων η ταχεία έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχει απτά αποτελέσματα. Αυτό συνάδει με την πρώτη στα χρονικά Κοινή Δήλωση που υπέγραψαν τον Δεκέμβριο οι Πρόεδροι του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να εξασφαλίσουν ταχεία νομοθετική πρόοδο σχετικά με τις πρωτοβουλίες προτεραιότητας σε έξι συγκεκριμένους τομείς και, όπου είναι δυνατόν, την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών πριν από το τέλος του 2017.

Περισσότερα εδώ.