Συστηματικοί έλεγχοι των πολιτών της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
8 Ιανουαρίου, 2017
Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
8 Ιανουαρίου, 2017

Συμφωνία των κρατών μελών για επέκταση και ενίσχυση του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ για την Ευρώπη

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στις 6 Δεκεμβρίου με την πρόταση της Επιτροπής για παράταση, επέκταση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της Επιτροπής Γιούνκερ.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ τάχθηκαν υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τόσο σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας («ΕΤΣΕ 2.0»). Η συμφωνία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας δεδομένου ότι καταδεικνύει την προσήλωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων να συμβάλουν στη διαρκή επιτυχία του ΕΤΣΕ και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στο σύνολό του. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία συνιστάται ότι τα εμπόδια για επενδύσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέρος του «τρίτου πυλώνα» του Επενδυτικού Σχεδίου, το οποίο επιδιώκει τη βελτίωση του γενικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα εδώ.