25 εκατ. ευρώ επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στη Μοσούλη
8 Ιανουαρίου, 2017
Νέα ώθηση στη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης: Καθορισμός της στρατηγικής της ΕΕ
8 Ιανουαρίου, 2017

130 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

Η Επιτροπή για πρώτη φορά δημοσίευσε έκθεση προόδου που καλύπτει τα πέντε ταμεία. Στην έκθεση διαπιστώνεται έντονη επιτάχυνση των επενδύσεων κατά τους τελευταίους μήνες, ενώ η υλοποίηση αναμένεται να επιτύχει το στάδιο πλήρους λειτουργίας το 2017.

 Έως το τέλος του 2015, 274 000 επιχειρήσεις είχαν ήδη λάβει στήριξη βάσει των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) 2014-2020 · 2,7 εκατ. άτομα είχαν ήδη επωφεληθεί από ενισχύσεις για την αναζήτηση εργασίας ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων· η βιοποικιλότητα 11 εκατομμυρίων εκταρίων γεωργικής γης βελτιώθηκε και ένα εκατομμύριο χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα επελέγησαν, συνολικής αξίας περίπου 60 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε διάστημα εννέα μηνών και, έως το φθινόπωρο του 2016, σχεδόν 130 δισ. ευρώ (το 20 % των συνολικών κονδυλίων των ΕΔΕΤ) είχαν επενδυθεί σε μικρές επιχειρήσεις, σε έρευνα, σε ευρυζωνικότητα, στην ενεργειακή απόδοση και σε χιλιάδες άλλα έργα με επίκεντρο τις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Σύμφωνα με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου, ο στόχος του διπλασιασμού της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων στις επενδύσεις ΕΔΕΤ σχεδόν επιτεύχθηκε στα τέλη του 2015.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Jyrki Katainenαρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Σε πολλά κράτη μέλη, τα ΕΔΕΤ είναι σημαντική πηγή δημόσιων επενδύσεων. Εστιάζοντας σε βασικές προτεραιότητες και με γνώμονα την απόδοση, συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση.»

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Crețu, δήλωσε: «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Αποδεικνύουν ότι είμαστε στον σωστό δρόμο όσον αφορά την υλοποίηση, ακόμη και με βάση ένα περισσότερο φιλόδοξο πλαίσιο για τα διαρθρωτικά ταμεία, το οποίο έχει ήδη συμβάλει στη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις. Σήμερα είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να εφαρμοστούν τα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ και καλώ όλα τα κράτη μέλη να επισπεύσουν περαιτέρω την επιλογή και την υλοποίηση.»

Παράλληλα με τα πρώτα έργα που ξεκινούν, τα δύο πρώτα έτη της περιόδου 2014-2020 χρησιμοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των κατάλληλων προϋποθέσεων με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας και των χρηστών επενδύσεων βάσει των νέων διατάξεων του κοινού πλαισίου των ταμείων.

Παραδείγματος χάριν, έπρεπε να εφαρμόσουν στρατηγικές επενδύσεων και να εξασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, η καινοτομία, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, για την ενίσχυση ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Τα οφέλη υπερβαίνουν το πεδίο των επενδύσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής στην ΕΕ.

Για κάθε πρόγραμμα των ΕΔΕΤ συγκροτήθηκαν σχέδια αξιολόγησης, ώστε να παρέχουν πιο σαφή εικόνα σχετικά με την απόδοσή τους στον χρόνο, σε αντιστοιχία με την πρωτοβουλία της Επιτροπής με τίτλο «Εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα».

Εκτός από αυτή την έκθεση, η Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα την αναβαθμισμένη έκδοση της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή. Ο δικτυακός αυτός τόπος, που προκύπτει από τη δέσμευση της Επιτροπής για λογοδοσία και διαφάνεια, έχει πλέον εμπλουτιστεί με νέα τμήματα για να δείξει τις επιδόσεις των επενδύσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και να μετρά την επίτευξη των στόχων.

Περισσότερα εδώ.