Παρουσίαση εξελίξεων στον τομέα των θεωρήσεων (visa reciprocity) με ΗΠΑ και Καναδά
8 Ιανουαρίου, 2017
Προσφυγικό – Ασφάλεια: Ευρωπαϊκές Προκλήσεις
8 Ιανουαρίου, 2017

203 εκατ. για ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας, των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε στις 22/12 τρείς νέες χρηματοδοτικές συμβάσεις, συνολικού ύψους 203 εκατ. ευρώ, για τη ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας, των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης στην Ελλάδα, στηρίζοντας τις προσπάθειες για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.

Οι χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογράφηκαν στην Αθήνα παρουσία του Προέδρου της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer, του Υπουργού Παιδείας της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδος κ. Γιώργου Σταθάκη.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer δήλωσε σχετικά: «Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι και πάλι στην Αθήνα σήμερα, για την υπογραφή τριών ακόμη συμβάσεων, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τη στήριξη της καινοτομίας και των επιχειρήσεων και θα προσφέρουν στην Ελλάδα νέες χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας και στην επάνοδό της σε πορείας ανάπτυξης».

 

Δάνειο ύψους 138 εκατ. ευρώ για ελληνικά πανεπιστήμια

Η ΕΤΕπ υπέγραψε χρηματοδοτική σύμβαση ύψους 138 εκατ. ευρώ για ελληνικά πανεπιστήμια, με στόχο τη στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με τη χρηματοδότηση της κατασκευής, της επέκτασης και της ανακαίνισης κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 9 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Η πρωτοβουλία αυτή θα βελτιώσει το περιεχόμενο και την ποιότητα των δραστηριοτήτων διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας στα εν λόγω πανεπιστήμια. Οι επενδύσεις θα είναι προς το όφελος των φοιτητών, του προσωπικού, αλλά της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα.

Το δάνειο της ΕΤΕπ έχει στόχο να συμβάλει στην κάλυψη της μεγάλης καθυστέρησης στη συντήρηση των εγκαταστάσεων, η οποία οφείλεται στο χρόνιο έλλειμμα επενδύσεων σε υποδομές για τα ελληνικά πανεπιστήμια, κυρίως λόγω της έλλειψης ρευστότητας στα χρόνια της κρίσης. Η χρηματοδότηση αφορά πανεπιστήμια στην Αθήνα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, την Κομοτηνή, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο.

Τα υποέργα που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕπ αφορούν κυρίως την κατασκευή, αλλά και την ολοκλήρωση της κατασκευής, κτιρίων που θα στεγάσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες (αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα), εργαστήρια και γραφεία, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πανεπιστημίων, την πλήρωση ακαδημαϊκών απαιτήσεων όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας και την τεχνολογική πρόοδο, την καλύτερη κατανομή των χώρων φοιτητών και προσωπικού, καθώς και την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων. Επιπλέον, από τα 17 υποέργα που έχουν επιλεγεί, ένα αφορά την κατασκευή μιας φοιτητικής εστίας εντός του πανεπιστημιακού χώρου και ένα άλλο την κατασκευή μιας μονάδας διάθεσης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Το έργο στηρίζει τις δραστηριότητες παραγωγής ανθρώπινου κεφαλαίου και έρευνας των ελληνικών πανεπιστημίων. Η βελτίωση του δυναμικού ανθρώπινου κεφαλαίου, έρευνας και καινοτομίας αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία συνάδει με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και με τη στρατηγική της τράπεζας της ΕΕ υπέρ της καινοτομίας και των δεξιοτήτων. Το έργο θα δημιουργήσει επίσης σημαντικό αριθμό θέσεων απασχόλησης κατά τη φάση υλοποίησής του.

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες του ΟΟΣΑ με το υψηλότερο ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2014, 38% των νέων ηλικίας 20-24 ετών ήταν εγγεγραμμένοι σε πανεπιστήμια, πράγμα που δείχνει ότι οι νέοι Έλληνες προσδίδουν αξία στην ανώτατη εκπαίδευση, ως μέσο για την επαγγελματική τους πρόοδο.

Η δανειακή σύμβαση που υπογράφηκε για τα ελληνικά πανεπιστήμια θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, καθώς διαδέχεται ένα δάνειο ύψους 180 εκατ. ευρώ που είχε χορηγήσει η ΕΤΕπ στα μέσα Ιουλίου για να συμβάλει στη δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας. Με τη βοήθεια της ΕΤΕπ, το Ίδρυμα θα προσφέρει σε ταλαντούχους Έλληνες επιστήμονες, τεχνολόγους και ερευνητές ευκαιρίες για βασική επιστημονική έρευνα, η οποία αποτελεί τη βάση της καινοτομίας.

Πρώτη δόση δανείου της ΕΤΕπ, ύψους 40 εκατ. ευρώ, για το δίκτυο διανομής και έξυπνους μετρητές της ΔΕΗ

Η ΕΤΕπ υπέγραψε με τη ΔΕΗ την πρώτη δόση ενός δανείου ύψους 40 εκατ. ευρώ (από συνολική γραμμή χρηματοδότησης 85 εκατ. ευρώ) για το πρόγραμμα υποσταθμών υψηλής τάσης και έξυπνων μετρητών της επιχείρησης. Με την κατασκευή και την επέκταση 7 υποσταθμών υψηλής τάσης, την τοποθέτηση 40 χλμ. υποθαλάσσιων καλωδίων και την πιλοτική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών (με τηλεμέτρηση) σε 170.000 μικρούς καταναλωτές χαμηλής τάσης, το πρόγραμμα της ΔΕΗ θα βελτιώσει την αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και θα επιτρέψει να δοκιμαστεί η χρήση έξυπνων μετρητών για τους καταναλωτές χαμηλής τάσης.

Ο κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε σχετικά τα εξής: «H χρηματοδότηση αυτή, θα υποστηρίξει το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για έργα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας. Η σημερινή ημέρα αποτελεί συνέχεια της άριστης συνεργασίας και της άρρηκτης σχέσης εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί από το 1963, δηλαδή για πάνω από 50 χρόνια, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ΔΕΗ. Σήμερα, το συνολικό ποσό των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τον Όμιλο ΔΕΗ ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί σε πάνω από 40% του συνολικού δανεισμού. Ειδικότερα η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, είναι πολύτιμη».

Ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), δήλωσε: «H υπογραφή της σύμβασης, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς διασφαλίζει τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στρατηγική επιλογή του ΔΕΔΔΗΕ, είναι η υλοποίηση επενδύσεων στα Έξυπνα Δίκτυα και σε όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτά, για να μπορέσει να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει την «καρδιά» της ελληνικής ενεργειακής αγοράς».

Περισσότερα εδώ.