Ξανά υποψήφιος ο Δημήτρης Παπαδημούλης για το Προεδρείο του ΕΚ
16 Ιανουαρίου, 2017
«Ωρα μηδέν» για το Κυπριακό στη Γενεύη
16 Ιανουαρίου, 2017

Νέες προτάσεις από ομάδα Μόντι για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Η «ομάδα Μόντι» θα προτείνει νέους τρόπους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού αναφορικά με την περίοδο μετά το 2020, την Πέμπτη (12 Ιανουαρίου), αμφισβητώντας την αρχή της «δίκαιης ανταπόδοσης», και εξετάζοντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μετά την  έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με προσχέδιο έκθεσης το οποίο περιήλθε στην κατοχή της EurActiv.com.

Η υψηλού επιπέδου ομάδα για τους ιδίους πόρους, περισσότερο γνωστή ως η «ομάδα Μόντι», η οποία ονομάστηκε έτσι από τον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό και Επίτροπο της ΕΕ, θα συνεδριάσει για τελευταία φορά σήμερα. Η ομάδα, η οποία περιλαμβάνει ευρωβουλευτές υψηλού επιπέδου από τις πιο σημαντικές πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2014 και είναι επιφορτισμένη με την εκπόνηση έκθεσης έως το τέλος του 2016, με προτάσεις για την μεταρρύθμιση του καθεστώτος άντλησης εσόδων της ΕΕ, γνωστό και ως «ίδιοι πόροι».

Η έκθεση Μόντι η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Αριθμεί συνολικά περί τις 100 σελίδες και θα παρουσιαστεί επίσημα από το Μόντι και την ομάδα του στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στέκεται κριτικά στο ισχύον σύστημα κατάρτισης του προϋπολογισμού, με όλες τις εξαιρέσεις του, τις εκπτώσεις, τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης και την εξάρτηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Η ομάδα Μόντι θεωρεί ότι ο στόχος μιας μελλοντικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η χρηματοδότηση της πλειονότητας των δαπανών της ΕΕ μέσω αυθεντικά ιδίων πόρων. Η ομάδα διαπίστωσε ότι οι ίδιοι πόροι της ΕΕ ερμηνεύονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς ποικιλοτρόπως, γεγονός που καθιστά τις συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών σχεδόν αδύνατες και καταλήγει σε μια εννοιολογική παρανόηση σύμφωνα με την οποία κάποιοι από τους ίδιους πόρους στην πραγματικότητα θεωρούνται εθνική μεταφορά ή «κόστος», και όχι ένας πόρος που «ανήκει» στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αγνοείται παντελώς, όπως επισημαίνει η έκθεση. Προς το παρόν, οι δημοσιονομικές ισορροπίες υπολογίζονται απλά συμψηφίζοντας αυτών που έχουν κατανεμηθεί σε ένα κράτος στο σκέλος των δαπανών με τις εθνικές συνεισφορές του. Η έκθεση υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μια ευρύτερη μέτρηση προς όφελος των πολιτικών της ΕΕ.

Περισσότερα εδώ.