ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “Η ΕΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ”
20 Ιανουαρίου, 2017
ΓΓ ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία: «Η ζημιά από τo Brexit είναι μόνο η αρχή»
20 Ιανουαρίου, 2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ”

Στις 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία διάλεξη του χειμερινού εξαμήνου του Ευρωπαϊκού Ανοικτού Μαθήματος Jean Monnet «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια».

Στη διάρκεια του χειμερινού σεμιναριακού κύκλου οι διαλέξεις βασίσθηκαν στο έργο του Αριστοτέλη «Αθηναίων Πολιτεία».

Εισηγητής ήταν Εισηγητής ήταν ο κ. Πάνος Γρηγορίου, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκού Kέντρου Έρευνας & Μελέτης Jean Monnet.