Ευρωπαϊκή ενίσχυση σε Έλληνα καινοτόμο ερευνητή
5 Φεβρουαρίου, 2017
Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
5 Φεβρουαρίου, 2017

Καθοριστικής σημασίας τα δικαιώματα & η χειραφέτηση των γυναικών

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη, κ. Νέβεν Μίμιτσα, εξέδωσε δήλωση την 1.2.2017 που αναφέρει ότι τα

Δήλωσε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στο να εξασφαλίσει στις γυναίκες πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού και ότι η ΕΕ θεωρεί την ισότητα των φύλων προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ παρέχει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη σε προγράμματα σχετικά με την υγεία και με το φύλο σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο τα άμεσα όσο και τα βαθύτερα αίτια και οι συνέπειες των διακρίσεων κατά των γυναικών, και ότι θα συνεχίσει να μιλάει ανοιχτά για το θέμα αυτό και να υπερασπίζεται τη χειραφέτηση των γυναικών, την προστασία των δικαιωμάτων τους και, τελικά, της υγείας και της ασφάλειας των οικογενειών τους.

Περισσότερα εδώ.