3,9 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής στα ελληνικά νησιά
12 Φεβρουαρίου, 2017
Σε αναζήτηση #Youngleaders για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2017
12 Φεβρουαρίου, 2017

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Δημόσια διαβούλευση

Στις 6 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις των νέων, των δασκάλων, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, των οργανώσεων, των εργοδοτών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις προτεραιότητες και την ενίσχυση του πρόσφατα συσταθέντος Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Όπως ανακοινώθηκε κατά την εγκαινίαση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τον περασμένο Δεκέμβριο, η Επιτροπή προετοιμάζει νομοθετική πρόταση προς υποβολή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017, προκειμένου να δημιουργηθεί ειδική νομική βάση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν το έργο της Επιτροπής για την εκπόνηση της εν λόγω νομοθετικής πρότασης και, με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλουν στην περαιτέρω διαμόρφωση και εδραίωση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Η Επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας εργατικού δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε: «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προχωρά ικανοποιητικά και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχουν ήδη εγγραφεί τόσο πολλοί νέοι μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι οι νέοι Ευρωπαίοι αγκαλιάζουν αυτήν τη νέα ευκαιρία να ενισχύσουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ένταξής τους, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους· ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις τους, όπως ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών.»

Ο Επίτροπος εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, πρόσθεσε: «Δημιουργήσαμε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και εκτιμώ ιδιαίτερα το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει τόσο πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο και κόπο για να βοηθήσουν άλλους. Τώρα πρέπει να προετοιμάσουμε προσεκτικά τα επόμενα βήματα. Για να προχωρήσουμε σωστά, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις των νέων, καθώς και των οργανώσεων που υλοποιούν τις αρχές και τις επιδιώξεις του Σώματος στην πράξη.»

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει οκτώ εβδομάδες, βασίζεται δε σε προηγούμενη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2016 στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έναρξης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τον Δεκέμβριο. Οι νέοι και οι οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τους διάφορους στόχους της πρωτοβουλίας, να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα της συμμετοχής τους, να γνωστοποιήσουν τις ανάγκες τους σε ενημέρωση και καθοδήγηση, και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές. Τη δημόσια διαβούλευση θα συμπληρώσουν στοχευμένες διαβουλεύσεις με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στην ΕΕ.

Περισσότερα εδώ.