Έκκληση της Επιτροπής για επιτάχυνση του ρυθμού μετεγκατάστασης
9 Μαρτίου, 2017
Έκκληση για υλοποίηση του Πλαισίου Εταιρικής Σχέσης για τη Μετανάστευση και για δράσεις στη Διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου
9 Μαρτίου, 2017

Δέσμη μέτρων για τη μετανάστευση από τον Πρόεδρο Γιούνκερ στον Πρόεδρο Τουσκ ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της προσεχούς εβδομάδας, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Ντόναλντ Τουσκ, όπου περιγράφει δέσμη μέτρων για τη μετανάστευση, η οποία εγκρίθηκε σήμερα από το σώμα των Επιτρόπων.

Περιλαμβάνει νέες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την επιστροφή, καθώς και ενημερώσεις για την πρόοδο σε ορισμένους από τους σημαντικότερους τομείς εργασίας που συναπαρτίζουν τη συνολική μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται μαζί, δεδομένων των στενών δεσμών τους, και αποτελούν τη συμβολή της Επιτροπής στη συζήτηση για τη μετανάστευση κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ έγραψε: «Η αξιοπιστία των δράσεών μας στο εσωτερικό της Ένωσης, στα σύνορά μας και στη διαχείριση της μετανάστευσης έχει καίρια σημασία ώστε να οικοδομήσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη και να έχουμε τη δυνατότητα να ενεργούμε συλλογικά, όταν ένα κράτος μέλος εκτίθεται σε υψηλό επίπεδο μεταναστευτικής πίεσης. Με την ίδια λογική, όσο αποτελεσματικότερα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες εταίρους, βάσει κοινού θεματολογίου για την αντιμετώπιση των αιτίων των μεταναστευτικών ροών στη ρίζα τους, τόσο ευρύτερος θα είναι ο χώρος για την εξασφάλιση δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος ασύλου, καθώς και για τη διαχείριση της μετανάστευσης εδώ στην ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι στηρίζονται στην αλληλεγγύη, απαιτούν υπευθυνότητα και ότι, όλες μαζί, θα φέρουν σημαντική αλλαγή στην ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε τη μετανάστευση και να ανταποκρινόμαστε στις ανθρωπιστικές μας υποχρεώσεις.»

Περισσότερα εδώ.