Νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά: καταπολέμηση της χρήσης και της διακίνησής τους
23 Μαρτίου, 2017
10 χρόνια Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Μια Ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας
23 Μαρτίου, 2017

Η ΕΕ το 2016: Έκθεση για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέλετε να μάθετε ποια ήταν η πρόοδος που σημείωσε η ΕΕ στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της το 2016; Και πώς οι πολίτες της ΕΕ ωφελήθηκαν από την Ένωση; Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Γενική Έκθεση για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016. Η Γενική Έκθεση συμπληρώνει τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει μια καλύτερη εικόνα των σημαντικότερων γεγονότων, πρωτοβουλιών και αποφάσεων της ΕΕ το 2016.

Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε: «Η φιλοδοξία που πρέπει πλέον να έχουμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όχι μόνο να προσαρμοστούμε σ’ έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, αλλά να τον διαμορφώσουμε. Ο στόχος μας δεν είναι απλώς να περιφρουρήσουμε ό,τι έχουμε σήμερα, αλλά να χτίσουμε μια καλύτερη κοινωνία για το αύριο. Τα παιδιά μας αξίζουν μια Ευρώπη που να διαφυλάσσει τον τρόπο ζωής τους. Αξίζουν μια Ευρώπη που να τα ενδυναμώνει και να τα προασπίζεται. Αξίζουν μια Ευρώπη που να παρέχει προστασία. Είναι πλέον καιρός όλοι εμείς —τα θεσμικά όργανα, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες— να αναλάβουμε την ευθύνη για την οικοδόμηση αυτής της Ευρώπης. Μαζί.»

Η Έκθεση διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες εδώ.

Διαθέσιμο εδώ.