Διευκρινιστική δήλωση του Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα κ Πάνου Καρβούνη σχετικά με δημοσιεύματα μετά την επίσκεψη του Επιτρόπου Χόγκαν στην Ελλάδα
23 Μαρτίου, 2017
Η ΕΕ το 2016: Έκθεση για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
23 Μαρτίου, 2017

Νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά: καταπολέμηση της χρήσης και της διακίνησής τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ναρκωτικά για την περίοδο 2017-2020.

Με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2013-2020 και με το Σχέδιο Δράσης 2013-2016, το νέο Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά παρέχει ενισχυμένη αντιμετώπιση στις προκλήσεις που προκύπτουν σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στον τομέα της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών. Η πρόταση προσδιορίζει νέους τομείς προτεραιότητας που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας για την πρόληψη της κατάχρησης των ναρκωτικών καθώς και για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα στη διακίνηση ναρκωτικών και στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων, οργανωμένου εγκλήματος, λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων.

Ο Επίτροπος μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η χρήση παράνομων ναρκωτικών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές κοινωνίες μας, και επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ανθρώπινο, το κοινωνικό αλλά και το οικονομικό κόστος της τοξικομανίας είναι τεράστιο. Σε μια συνεχώς εξελισσόμενη αγορά ναρκωτικών, η μείωση της χρήσης και της ζήτησης ναρκωτικών απαιτεί κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση μέσω συντονισμένων δράσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτό ακριβώς κάνει το σημερινό Σχέδιο Δράσης· στηρίζεται στα όσα έως τώρα έχουμε καταφέρει και καθορίζει με σαφήνεια τις δράσεις και τους στόχους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο μέλλον.»

Διαθέσιμο εδώ.