60ή επέτειος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: επένδυση στον άνθρωπο για 6 δεκαετίες
23 Μαρτίου, 2017
Σχέδιο δράσης για τις καταναλωτικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Καλύτερα προϊόντα και περισσότερες επιλογές
23 Μαρτίου, 2017

Το μέλλον της Ευρώπης είναι ψηφιακό: δέσμευση για εμβάθυνση της συνεργασίας στον ψηφιακό τομέα

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης, η Επιτροπή συγκαλεί σήμερα υπουργική διάσκεψη για να προωθήσει την εφαρμογή της πληροφορικής υψηλών επιδόσεων, της συνδεδεμένης κινητικότητας και της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν επίσης πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η Ψηφιακή Ημέρα, που διοργανώνεται στη Ρώμη, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου η κοινωνία και η βιομηχανία να προετοιμαστούν καλύτερα για να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι υπουργοί θα υπογράψουν δηλώσεις για να θέσουν την ΕΕ στην πρωτοπορία όσον αφορά την πληροφορική υψηλών επιδόσεων παγκοσμίως και να θεσπίσουν ένα διασυνοριακό πλαίσιο για την πραγματοποίηση δοκιμών στον τομέα της συνδεδεμένης οδήγησης. Θα εγκαινιάσουν επίσης μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει τις εθνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στη διαδικασία ψηφιοποίησης, αναπροσαρμογής και καινοτομίας. Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα πιλοτικό σχέδιο για την προώθηση της πρακτικής άσκησης στον ψηφιακό τομέα. Οι συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, θα διερευνήσουν τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας στις θέσεις εργασίας και στις δεξιότητες.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε: «Για περισσότερα από 60 χρόνια, οι ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται για να αποκομίσουν τα οικονομικά οφέλη των μεγαλύτερων και πληρέστερα ολοκληρωμένων αγορών και να εξασφαλίσουν ότι τα οφέλη αυτά φθάνουν στους πολίτες. Το ίδιο ισχύει και για το ψηφιακό περιβάλλον. Πριν από αιώνες είχε ειπωθεί ότι «όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη»· χάρη όμως στις ψηφιακές λεωφόρους του αύριο θα συνδέονται μεταξύ τους όλα τα άτομα, όλα τα αντικείμενα και όλοι οι τόποι. Στόχος της Ψηφιακής Ημέρας είναι να αποτελέσει η ψηφιοποίηση έναν πραγματικά θετικό μοχλό – στις πολιτικές και τη νομοθεσία, καθώς και στην οικονομία και στην κοινωνία μας, αλλά και στις ζωές όλων των Ευρωπαίων.»

Κυριότερα θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια της Ψηφιακής Ημέρας:

Υπουργική δήλωση για την ανάδειξη της Ευρώπης σε παγκόσμιο παράγοντα στον τομέα της πληροφορικής υψηλών επιδόσεων (HPC): οι υπερυπολογιστές χρησιμοποιούν χιλιάδες επεξεργαστές που λειτουργούν παράλληλα και αναλύουν μεγάλη ποσότητα δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Επιτρέπουν τον σχεδιασμό και την προσομοίωση των επιπτώσεων νέων φαρμάκων, παρέχουν ταχύτερη διάγνωση και καλύτερες θεραπείες, προλαμβάνουν τις επιδημίες και στηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της ύδρευσης και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Πολλοί υπουργοί θα δεσμευτούν να προωθήσουν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς υποδομών πληροφορικής και δεδομένων – ένα ευρωπαϊκό σχέδιο της κλίμακας του Airbus τη δεκαετία του 1990 και του Galileo τη δεκαετία του 2000. Η υποδομή αυτή θα στηρίξει επίσης το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης το οποίο θα παράσχει σε 1,7 εκατομμύρια ερευνητές και σε 70 εκατομμύρια επαγγελματίες στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας στην Ευρώπη ένα εικονικό περιβάλλον για την αποθήκευση, την κοινοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε διεπιστημονικό και διασυνοριακό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων θα είναι διαθέσιμες εδώ.. Βλ. επίσης τη σχετική δημοσίευση στο ιστολόγιο του Αντιπροέδρου Άνσιπ.

Συνεργασία για τη συνδεδεμένη και την αυτοματοποιημένη κινητικότητα: πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα υπογράψουν επιστολή προθέσεων για να θεσπίσουν, από κοινού με την Επιτροπή, το νομικό πλαίσιο των διασυνοριακών δοκιμών συνδεδεμένης οδήγησης, με βάση εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, την ευθύνη και τη συνδεσιμότητα. Έτσι θα δοθεί ώθηση στα σχέδια της ΕΕ που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων, τον Ιανουάριο του 2017, και της στρατηγικής της ΕΕ για τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, τον Νοέμβριο του 2016. Η επιστολή προθέσεων είναι η πρώτη πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Η Επιτροπή θα στηρίξει αυτές τις προσπάθειες με συγκεκριμένα μέτρα που θα διευκολύνουν τους διασυνοριακούς διαδρόμους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστολή προθέσεων για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα θα είναι διαθέσιμες εδώ .

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη συγκέντρωση εθνικών πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων: πριν από ένα χρόνο, η Επιτροπή παρουσίασε μια στρατηγική με την οποία εξασφαλίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη, από τα εργοστάσια έως τις νεοφυείς επιχειρήσεις, μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την ψηφιακή καινοτομία για να αναβαθμίζουν τα προϊόντα τους και να προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στην ψηφιακή αλλαγή. Ο Επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ και ο Ιταλός υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Κάρλο Καλέντα θα εγκαινιάσουν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα 12 υφιστάμενων και 9 μελλοντικών εθνικών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, από κοινού με συμμετέχοντες υπουργούς, υφυπουργούς και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα στοχεύει στην κινητοποίηση κοινών επενδύσεων, στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ χωρών και βιομηχανικών κλάδων και στην αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών, καθώς κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να επιτύχει αυτούς τους στόχους μόνο του. Επίσης, θα συμβάλει στη συγκέντρωση πόρων και στην πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων, γεγονός που θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να βρίσκονται στην αιχμή των καθαρών τεχνολογιών. Για την επόμενη πενταετία, τα κράτη μέλη, η ΕΕ και οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν συνδυασμένες επενδύσεις ύψους άνω των 50 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πλατφόρμες θα είναι διαθέσιμες εδώ.

Πρωτοβουλία για τις ψηφιακές δυνατότητες: παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, υπάρχουν δύο εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Σε πολλές χώρες, παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των αιτούντων εργασία και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Σήμερα, οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες – το 40% των επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, χρειάζονται ειδικούς στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσής τους. Περισσότεροι από τους μισούς ειδικούς στις ΤΠΕ απασχολούνται σε άλλους τομείς. Οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Προκειμένου να δοκιμάσει συγκεκριμένες επιλογές, η Επιτροπή σχεδιάζει να δρομολογήσει πιλοτικό σχέδιο για την παροχή σε έως και 6.000 πτυχιούχους διασυνοριακών εμπειριών απασχόλησης, με βάση υφιστάμενα προγράμματα και δίκτυα της ΕΕ, όπως ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, το διάστημα 2018-2020. Στόχος αυτού του σχεδίου είναι διερευνηθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών και των επιχειρήσεων για αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 5-6 μηνών, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές όλων των κλάδων. Πρακτική άσκηση θα μπορούσε να παρέχεται σε πιο εξειδικευμένους τομείς, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα μαζικά δεδομένα, η κβαντική τεχνολογία ή η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε ευρύτερους τομείς όπως ο σχεδιασμός ιστότοπων, το ψηφιακό μάρκετινγκ και η ανάπτυξη λογισμικού. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πιλοτικό σχέδιο θα είναι διαθέσιμες εδώ. Βλ. επίσης αυτή τη δημοσίευση στο ιστολόγιο του Αντιπροέδρου Άνσιπ σχετικά με την ψηφιοποίηση και τις θέσεις εργασίας.

Επικαιροποιημένο πλαίσιο για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες: η Επιτροπή θα παρουσιάσει επιπλέον ένα επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Πρόκειται για την τελευταία πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά που τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο του 2015. Το νέο πλαίσιο θα διασφαλίσει ότι όλες οι διοικητικές αρχές των κρατών μελών θα μπορούν να εφαρμόζουν μια συμφωνημένη παρεμφερή προσέγγιση κατά τη διάθεση των δημόσιων υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο και τον καθορισμό κανόνων για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, περιορίζοντας έτσι τους σχετικούς κινδύνους και το κόστος. Καθιστώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες διαλειτουργικές, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προσβασιμότητα των υπηρεσιών τους όχι μόνο εντός των εθνικών συνόρων, αλλά και σε άλλες χώρες και τομείς πολιτικής. Επίσης, διευκολύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επικοινωνούν τόσο με τις εθνικές διοικητικές αρχές, όσο και με τις αρχές άλλων κρατών μελών. Σχετικό δελτίο Τύπου θα είναι διαθέσιμο εδώ.

Περισσότερα εδώ.