Ισχυρός ρόλος της ΕΕ στη Συρία: ένταση των προσπαθειών για οικοδόμηση της ειρήνης
23 Μαρτίου, 2017
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Νέο ευρωπαϊκό εργαλείο για την ανώνυμη παροχή πληροφοριών
23 Μαρτίου, 2017

Aσφάλεια των καταναλωτών – εντατικοποίηση online προσπαθειών για την απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά της ΕΕ

Σήμερα (16 Μαρτίου) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πιο πρόσφατη έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα.

Το 2016 το σύστημα χρησιμοποιήθηκε πιο ενεργά από τις εθνικές αρχές, οι οποίες αφαίρεσαν περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα από τα καταστήματα. Ωστόσο, όλο και περισσότερα από τα επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πωλούνται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενίσχυσε τη συνεργασία της με τις διαδικτυακές πλατφόρμες Amazon, Ebay και Alibaba, ώστε να αντιμετωπίσουν πιο ενεργά τα δυνητικά μη ασφαλή ή μη συμμορφούμενα προϊόντα στους δικτυακούς τόπους τους οι οποίοι πωλούν στους καταναλωτές της ΕΕ.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε: «Οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται από τα επικίνδυνα προϊόντα. Και η προστασία αυτή πρέπει να ισχύει τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου. Ως εκ τούτου, είμαι ικανοποιημένη που συμφωνήσαμε με τις διαδικτυακές πλατφόρμες Amazon,Ebay και Alibaba να προσπαθήσουμε από κοινού να αποσύρονται από τους δικτυακούς τόπους τους τα προϊόντα που κοινοποιούνται μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, και καλώ τις υπόλοιπες πλατφόρμες να ακολουθήσουν. Επίσης, με χαροποιεί το γεγονός ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο σε σχέση με την Κίνα, αφού μειώθηκε ο αριθμός των επικίνδυνων εμπορευμάτων που εισήχθησαν το τρέχον έτος. Αυτό καταδεικνύει ότι η συνεργασία μας με την Κίνα και η επιμονή μας να ζητούμε υψηλά πρότυπα αποδίδουν καρπούς.»

Η συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ έχει ενισχυθεί και οι χώρες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα επικίνδυνα προϊόντα αποσύρονται με ταχύ ρυθμό σε όλη την Ευρώπη. Το 2016 ανταλλάχθηκαν 2.044 προειδοποιήσεις σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα μεταξύ των εθνικών αρχών, μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Οι εν λόγω προειδοποιήσεις οδήγησαν στη λήψη 3.824 μέτρων, όπως π.χ. ανακλήσεις προϊόντων. Ο αριθμός των αντιδράσεων ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Αυτό καταδεικνύει ότι οι εθνικές αρχές παρακολουθούν στενότερα τις προειδοποιήσεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταστεί η αγορά ασφαλέστερος τόπος για τους καταναλωτές.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε με τις εθνικές αρχές, ώστε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης να καταστεί ακόμη πιο εύχρηστο, και ο δημόσιος δικτυακός τόπος εκσυγχρονίστηκε, ώστε να ενθαρρυνθεί η χρήση του από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Περισσότερα εδώ.