Βραβείο στους νικητές του διαγωνισμού «Juvenes Translatores»
10 Απριλίου, 2017
2 ελληνικά έργα για το Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά (Europa Nostra 2017)
10 Απριλίου, 2017

Δράση κατά των παραπλανητικών ιστοτόπων ταξιδιωτικών κρατήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών δρομολόγησαν συντονισμένο έλεγχο 352 ιστοτόπων σύγκρισης τιμών και ταξιδιωτικών κρατήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ τον Οκτώβριο του 2016. Διαπιστώθηκε ότι οι τιμές δεν ήταν αξιόπιστες σε 235 ιστοτόπους, δηλαδή στα δύο τρίτα των ιστοτόπων που ελέγχθηκαν. Για παράδειγμα, επιπλέον στοιχεία τιμής είχαν προστεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας κράτησης χωρίς να ενημερώνεται σαφώς ο καταναλωτής ή οι τιμές των προσφορών δεν αντιστοιχούσαν σε καμία διαθέσιμη υπηρεσία.

Οι αρχές ζήτησαν από τους σχετικούς ιστοτόπους να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με τη νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές, η οποία τους υποχρεώνει σε πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις τιμές, και να παρουσιάζουν τις προσφορές τους κατά τρόπο σαφή, σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας κράτησης.

Η Επίτροπος κ. Βιέρα Γιούροβα, αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότητας των φύλων, δήλωσε: «Το διαδίκτυο παρέχει στους καταναλωτές πληθώρα πληροφοριών για την προετοιμασία, τη σύγκριση τιμών και τις κρατήσεις των διακοπών τους. Ωστόσο, εάν οι αξιολογήσεις στους ιστοτόπους σύγκρισης τιμών είναι μεροληπτικές ή αν οι τιμές δεν είναι διαφανείς, τότε οι ιστότοποι είναι παραπλανητικοί για τους καταναλωτές. Οι εν λόγω εταιρείες πρέπει να σέβονται τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών ακριβώς όπως οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Οι αρχές προστασίας των καταναλωτών απαιτούν πλέον από τους ιστοτόπους την επίλυση αυτών των θεμάτων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν την ίδια προστασία, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου.»

Κύριες διαπιστώσεις

  • Θα πληρώσετε πράγματι το ποσό που νομίζετε ότι θα πληρώσετε; Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων, η τιμή που παρουσιάζεται την πρώτη φορά δεν είναι η ίδια με την τελική τιμή.
  • Πρόκειται για προσφορά ή απλώς για δόλωμα; Στο ένα πέμπτο των περιπτώσεων, στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν διαθέσιμες προσφορές.
  • Προβληματίζεστε σε θέματα τιμής; Σχεδόν στο ένα τρίτο των περιπτώσεων, το συνολικό τίμημα ή ο τρόπος με τον οποίο αυτό υπολογίστηκε δεν ήταν σαφή.
  • Τελευταίο φθηνό δωμάτιο στο ξενοδοχείο ή απλώς τελευταίο δωμάτιο που διατίθεται από τον συγκεκριμένο ιστότοπο; Σε μία στις τέσσερις περιπτώσεις οι ιστότοποι δεν διευκρίνιζαν ότι οι δηλώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα (π.χ. «έμειναν μόνο 2», «μόνο για σήμερα») ίσχυαν μόνο για τον δικό τους ιστότοπο.

Επόμενα βήματα

Το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) θα έλθει σε επαφή με τους 235 ιστοτόπους στους οποίους διαπιστώθηκαν παρατυπίες και θα τους ζητήσει να τις διορθώσουν. Αν δεν συμμορφωθούν, οι εθνικές αρχές μπορούν να κινήσουν διοικητικές ή νομικές διαδικασίες είτε απευθείας είτε μέσω των εθνικών δικαστηρίων, ανάλογα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Περισσότερα εδώ.