ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
10 Απριλίου, 2017
Yποχρεωτικός o έλεγχος των ευρωπαίων στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν
10 Απριλίου, 2017

Σταθερή πρόοδος στη Διευκόλυνση της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η έκτη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής της Διευκόλυνσης της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί έως τώρα. Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η οποία και προεδρεύει), των κρατών μελών και της Τουρκίας. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τα πλέον πρόσφατα προγράμματα που εγκρίθηκαν, τα οποία θα στηρίξουν την εκπαίδευση νεαρών Σύρων και θα επικεντρωθούν στην προστασία της υγείας και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Διαθέσιμο εδώ