Πάνος Καρβούνης: “Η Ευρώπη είναι τα κράτη μέλη, είναι οι πολίτες”
13 Απριλίου, 2017
Μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση: περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων
13 Απριλίου, 2017

Ένωση Ασφάλειας: Οι προτεραιότητες για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος

Σήμερα (12 Απριλίου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την έκτη έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Η έκθεση περιγράφει την εφαρμογή των φακέλων προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και της πρόσφατα εγκριθείσας οδηγίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και την αναθεώρηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Επίσης, περιγράφει τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και εντοπίζει τις εξής οκτώ συγκεκριμένες απειλές: (1) το κυβερνοέγκλημα, (2) τα εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά, (3) τη λαθραία διακίνηση μεταναστών, (4) το οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας, (5) την εμπορία ανθρώπων, (6) τη διακίνηση πυροβόλων όπλων, (7) την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και (8) τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος.

Οι εν λόγω προτεραιότητες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον νέο κύκλο πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2018-2020, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών εγκληματικών απειλών που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τις προτεραιότητες αυτές στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ιουνίου 2017.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και στις γειτονικές μας χώρες δείχνουν την επείγουσα ανάγκη να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. Οι πολίτες μας περιμένουν από την Ένωση να επιτύχει απτά αποτελέσματα τόσο κατά της απειλής της τρομοκρατίας όσο και κατά του οργανωμένου εγκλήματος το οποίο εκμεταλλεύεται νέες ευκαιρίες, όπως η μεταναστευτική κρίση, προς προσπορισμό παράνομων κερδών.»

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας, κ. Τζούλιαν Κινγκ, δήλωσε τα εξής: «Καθώς εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να συρρικνώσουμε τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι τρομοκρατικές και οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, η έκθεση αυτή παρέχει μια στέρεη βάση συζήτησης γύρω από τις προτεραιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος την επόμενη τετραετία.»

Περισσότερα εδώ.