Περισσότερο δυσαρεστημένοι αλλά με υψηλότερες προσδοκίες από την ΕΕ οι Έλληνες
14 Μαΐου, 2017
Νέος Άτλαντας για τη διαχείριση των υδάτων στις πόλεις μας
14 Μαΐου, 2017

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: 420 εκατ. ευρώ σε πάνω από 2 000 ελληνικές επιχειρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των οποίων θα διοχετευθούν 420 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 2 000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ανά τη χώρα. 

Η υπογραφή των συμβάσεων αυτών κατέστη δυνατή χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το ΕΤΣΕ, το οποίο θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη («Σχέδιο Γιούνκερ»). Το Σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται ήδη να κινητοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ και 183,5 δισ. ευρώ στο σύνολο της Ευρώπης.

Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα θα επιτρέψουν στις δύο τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια με σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COSME. Οι τράπεζες θα στηρίξουν επίσης καινοτόμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», η οποία στηρίζεται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με θέμα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Αθήνα, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων του ελληνικού τραπεζικού και δημόσιου τομέα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, αρμόδιος για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, δήλωσε σχετικά: «Η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση είναι καίριο στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, και συνολικά στην Ευρώπη. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη επωφελούνται από δάνεια στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ. Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερες από 2 000 ΜΜΕ να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις για την επέκτασή τους, την ανάπτυξη καινοτομιών και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας» (Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ομιλία του Επιτρόπου εδώ).

Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤΑΕ κ. Pier Luigi Gilibert δήλωσε: «Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά τη θέληση του ΕΤΑΕ να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, το ΕΤΣΕ θα επιτρέψει στο ΕΤΑΕ να στηρίξει χαρτοφυλάκιο δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί πιεστικό ζήτημα για πολλές επιχειρήσεις και οι τέσσερις εγγυήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και InnovFin θα δημιουργήσουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές ΜΜΕ».

Ο κ. Γεώργιος Αρώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, δήλωσε: «Οι συμβάσεις που υπογράψαμε σήμερα αποτελούν σημαντικό βήμα προς την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη μακροχρόνια συνεργασία της Alpha Bank με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Χάρη σε αυτές τις συμβάσεις οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και InnovFin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, η AlphaBank θα χορηγήσει χρηματοδοτήσεις σε βιώσιμες και καινοτόμες ΜΜΕ με ευνοϊκούς χρηματοδοτικούς όρους και μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, ώστε να τις βοηθήσει να καλύψουν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να επιτύχουν τους στόχους ανάπτυξής τους».

Ο κ. Ηλίας Μίλης, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, έχει θέσει ως κορυφαίο στρατηγικό της στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως βασικού μοχλού για την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επεκτείνοντας την υφιστάμενη συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προχωρούμε σήμερα στην υπογραφή 2 συμβάσεων συνολικού ποσού 270 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τα εγγυοδοτικά εργαλεία COSME καιInnovfin, μέσω των οποίων θα διευκολύνουμε περισσότερες από 1 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μέσω του προγράμματος COSME, η Τράπεζα Πειραιώς θα διαθέσει 170 εκατ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιορίζοντας σημαντικά το ύψος των απαιτούμενων εξασφαλίσεων, γεγονός υψίστης σημασίας στις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Με τα επιπλέον 100 εκατ. ευρώ του προγράμματος Innovfin, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις με έντονο εξωστρεφή χαρακτήρα που προάγουν την έρευνα και επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα πρωτοποριακά προϊόντα ή υπηρεσίες».

 

Σημειώσεις για τους συντάκτες:

Σχετικά με το ΕΤΑΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) ανήκει στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύρια αποστολή του είναι να στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤΑΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει μέσα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και κεφαλαίων ανάπτυξης, εγγυήσεων και μικροχρηματοδότησης, τα οποία απευθύνονται ειδικά στον συγκεκριμένο τομέα της αγοράς. Με τη δραστηριότητά του αυτή, το ΕΤΑΕ προάγει τους στόχους της ΕΕ που αφορούν τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του ΕΤΑΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) διατίθενται εδώ.

 

Σχετικά με την Alpha Bank

Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, μεταξύ των οποίων λιανική τραπεζική, τραπεζική μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, διαχείριση κεφαλαίων και ιδιωτική τραπεζική, διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, επενδυτική τραπεζική, χρηματιστηριακές εργασίες και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Μητρική εταιρία και βασική τράπεζα του ομίλου είναι η Alpha Bank η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, διαθέτει ευρύτατο δίκτυο άνω των 1.000 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.

 

Σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 8 χώρες και περίπου 18,1 χιλιάδες εργαζομένους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 5,6 εκατ. πελάτες. Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου έφτανε τα 81,5 δισ. ευρώ, τα δάνεια μετά από προβλέψεις τα 49,7 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις τα 42,4 δισ. ευρώ, στις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική τράπεζα, ενώ το διάστημα 1975-1991 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο. Από τον Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων, ενώ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 31% στα δάνεια και 29% στις καταθέσεις.

 

Σχετικά με το COSME

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ. Ποσοστό τουλάχιστον 60% του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, μέσω δύο χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME επιτρέπει την παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν να παρέχουν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ΜΜΕ. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ. Επιπλέον, μέσω του Μηχανισμού μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη, το πρόγραμμα COSME επενδύει σε μετοχικά επενδυτικά κεφάλαια που παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε ΜΜΕ, κυρίως σε στάδιο επέκτασης και μεγέθυνσης. Το πρόγραμμα COSME στηρίζεται στην επιτυχία του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (2007-2013), το οποίο συνέβαλε στην κινητοποίηση δανείων συνολικού ύψους άνω των 21 δισ. ευρώ και επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ προς περίπου 400 000 ΜΜΕ στην Ευρώπη.

Για πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα τους: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el.htm

 

Σχετικά με το InnovFin

Ο μηχανισμός εγγυήσεων InnovFin για τις ΜΜΕ θεσπίστηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Ο μηχανισμός αυτός παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για δάνεια ύψους μεταξύ 25 000 ευρώ και 7,5 εκατ. ευρώ, ώστε ναδιευκολύνει την πρόσβαση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (με προσωπικό μέχρι 499 ατόμων) σε δανειακή χρηματοδότηση. Ο εν λόγω μηχανισμός τελεί υπό τη διαχείριση του ΕΤΑΕ και εφαρμόζεται μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων – τραπεζών και άλλων οργανισμών – στα κράτη μέλη και στις συνδεδεμένες χώρες. Μέσω του μηχανισμού αυτού, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς καλύπτονται με εγγύηση της ΕΕ και του ΕΤΑΕ για μέρος των τυχόν ζημιών τους από δανειακές χρηματοδοτήσεις που εντάσσονται στον μηχανισμό.

 

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη («Σχέδιο Γιούνκερ») είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριος στόχος του είναι η τόνωση των επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, με εξυπνότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και παροχή προβολής και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια.

Ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το Ταμείο αυτό παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, οι οποίες επιτρέπουν στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα, και συχνά υψηλότερου κινδύνου, έργα. Το ΕΤΣΕ παρουσιάζει ήδη απτά αποτελέσματα. Τα έργα και οι συμβάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 183 δισ. ευρώ και να στηρίξουν πάνω από 425 000 ΜΜΕ στα 28 κράτη μέλη.

Τον Σεπτέμβριο 2016 ο Πρόεδρος Γιούνκερ πρότεινε να παραταθεί η λειτουργία του ΕΤΣΕ, να αυξηθεί η ικανότητα παρέμβασής του και να ενισχυθούν τα ισχυρά του σημεία.

Περισσότερα εδώ.