Νέος Άτλαντας για τη διαχείριση των υδάτων στις πόλεις μας
14 Μαΐου, 2017
Κοινωνικά δικαιώματα: Απτές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
14 Μαΐου, 2017

“Λευκή Βίβλος”: η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης στο επίκεντρο – 1ο έγγραφο προβληματισμού

Σε συνέχεια της έναρξης της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, μέσω της Λευκής Βίβλου, την οποία παρουσίασε την 1η Μαρτίου, η Επιτροπή επικεντρώνεται τώρα στην κοινωνική διάσταση της Ευρώπης έως το 2025.

 Το σημερινό έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας διαδικασίας συνομιλίας με τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις, στην οποία θα αναζητηθούν απαντήσεις για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες και οι πολίτες μας κατά τα επόμενα χρόνια. Το σημερινό έγγραφο αποτελεί, επίσης, μια προσπάθεια για να διευκρινιστεί η συμβολή της ΕΕ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ, τον κοινωνικό διάλογο, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Το παρόν έγγραφο προβληματισμού ορίζει το πλαίσιο για μια συζήτηση σχετικά με το είδος της κοινωνικής διάστασης που θέλουμε για την Ευρώπη και σχετικά με τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του σήμερα. Για να υπάρξει συναίνεση γύρω από τις ιδέες οι οποίες παρουσιάζονται στο έγγραφο προβληματισμού, στηριζόμαστε στην ενεργό συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών

Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, το οποίο συντάχθηκε με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόβσκις και την Επίτροπο κ. Τίσεν, θέτει ευρέα, κοινωνικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που ζούμε και τον τρόπο που είναι οργανωμένες οι κοινωνίες μας, αλλά και σχετικά με το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο, να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, να εφοδιάσουμε τους πολίτες με τις κατάλληλες δεξιότητες και να καλλιεργήσουμε την ενότητα στην κοινωνία μας, έχοντας κατά νου την κοινωνία και τον εργασιακό κόσμο του αύριο.

Αυτό γίνεται προσδιορίζοντας τις ακόλουθες τρεις δυνατές επιλογές για το μέλλον, οι οποίες απηχούν επιχειρήματα που ακούγονται συχνά στη δημόσια συζήτηση:

  • Περιορισμός της κοινωνικής διάστασης στην ελεύθερη κυκλοφορία: με την επιλογή αυτή, η Ένωση θα μπορέσει να διατηρήσει τους κανόνες για την προώθηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας των προσώπων, όπως είναι οι κανόνες για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των μετακινούμενων πολιτών, για την απόσπαση εργαζομένων, για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και για την αναγνώριση των διπλωμάτων. Ωστόσο, δεν θα υπάρχουν πλέον ελάχιστες προδιαγραφές της ΕΕ, π.χ. για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης ή την άδεια μητρότητας και πατρότητας. Η Ευρώπη δεν θα διαμορφώνει πλέον τις ευκαιρίες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, και τα προγράμματα περιφερειακής αναδιάρθρωσης στα κράτη μέλη που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ θα πρέπει να διακοπούν ή να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.
  • Όσοι θέλουν να κάνουν περισσότερα στο κοινωνικό πεδίο κάνουν περισσότερα: διαφορετικές ομάδες χωρών μπορούν να αποφασίσουν να κάνουν περισσότερα από κοινού στο κοινωνικό πεδίο. Θα μπορούσαν να είναι οι χώρες που έχουν κοινό νόμισμα το ευρώ, για να διατηρήσουν την ισχύ και τη σταθερότητα του νομίσματος και για να αποφύγουν απότομες προσαρμογές στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους, ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός χωρών με επίκεντρο άλλα θέματα.
  • Η ΕΕ των 27 εμβαθύνει από κοινού την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης: αν και το κέντρο βάρους των ενεργειών στο κοινωνικό πεδίο θα πρέπει να παραμείνει και θα παραμείνει στις εθνικές και τοπικές αρχές, η ΕΕ θα διερευνήσει τρόπους για περαιτέρω στήριξη των ενεργειών των κρατών μελών, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Η νομοθεσία, όχι μόνο θα ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές, αλλά, σε επιλεγμένους τομείς, θα εναρμονίζει πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών σε όλη την ΕΕ, έχοντας ως στόχο την επικέντρωση στην κοινωνική σύγκλιση σε κοινωνικά αποτελέσματα.

Καθώς η Ευρώπη των 27 προσπαθεί να διαμορφώσει το μέλλον της, η συζήτηση για την κοινωνική διάσταση της Ένωσής μας είναι επίκαιρη και ουσιαστική. Το έγγραφο προβληματισμού, στο πνεύμα της λευκής βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης, δίνει το έναυσμα για συζήτηση καταθέτοντας διάφορες ιδέες, προτάσεις και επιλογές για μια κοινωνική διάσταση της Ευρώπης έως το 2025. Οι ιδέες που παρουσιάζονται στις διάφορες επιλογές μπορούν να συνδυαστούν και δεν είναι οι μοναδικές προτάσεις που μπορεί να υπάρξουν. Σκοπός τους είναι να εμπλουτίσουν τη συζήτηση και να της προσφέρουν στοιχεία, ώστε να γίνει δυνατή η ανάληψη δράσης.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνική Ευρώπη σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Η σημερινή παρουσίαση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των πρωτοβουλιών που τον συνοδεύουν αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία για την παρούσα Επιτροπή όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται για να επιτύχουμε αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος, θα είναι δικαιότερα και θα λειτουργούν καλύτερα, καθώς και για την υποστήριξη μιας ανανεωμένης σύγκλισης για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας.

Περισσότερα εδώ.