Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: 420 εκατ. ευρώ σε πάνω από 2 000 ελληνικές επιχειρήσεις
14 Μαΐου, 2017
“Λευκή Βίβλος”: η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης στο επίκεντρο – 1ο έγγραφο προβληματισμού
14 Μαΐου, 2017

Νέος Άτλαντας για τη διαχείριση των υδάτων στις πόλεις μας

Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 27/04/2017 τον Άτλαντα Αστικών Υδάτων για την Ευρώπη. Η έκδοση — η πρώτη αυτού του είδους — δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες επιλογές για τη διαχείριση των υδάτων, καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η κλιματική αλλαγή ακόμη και οι διατροφικές προτιμήσεις μας, επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χρήσης υδάτων στις πόλεις μας.

Λεπτομερή ενημερωτικά δελτία στον Άτλαντα Αστικών Υδάτων για την Ευρώπη παρουσιάζουν την κατάσταση της διαχείρισης των υδάτων σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές πόλεις (ανάμεσά τους και η Αθήνα) και περιφέρειες, καθώς και ορισμένα υπερπόντια παραδείγματα. Τον Άτλαντα συνοδεύουν δύο διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους δήμους να διαχειρίζονται τα ύδατα με πιο βιώσιμο τρόπο.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, υπεύθυνος για την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), δήλωσε: «Η λειψυδρία πλήττει πάνω από το 10 τοις εκατό του πληθυσμού της Ευρώπης. Προκειμένου να ενισχυθεί η καινοτόμος διαχείριση των υδάτων, και να έχει την αποδοχή του κοινού, οι επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλους. Ο Άτλαντας Αστικών Υδάτων για την Ευρώπη περιλαμβάνει επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες με τρόπο εύληπτο και δημιουργικό, ώστε ο καθένας να κατανοεί το τι διακυβεύεται και να ενεργεί αναλόγως

Ο κ. Καρμένου Βέλα, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την Αλιεία, πρόσθεσε: «Το νερό αποτελεί αναντικατάστατο πόρο για την κοινωνία, ο οποίος όμως είναι ανανεώσιμος μόνον εάν τον διαχειριζόμαστε ορθά. Οι πόλεις, που φιλοξενούν τρεις από τους τέσσερις πολίτες της ΕΕ, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ευαισθητοποιηθούν σε ό,τι αφορά τον πολύτιμο αυτόν πόρο και να τον διαχειρίζονται με περίσκεψη. Μια ισχυρή πολιτική των υδάτων είναι επίσης σημαντική όσον αφορά στην υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς.»

Η εν λόγω έκδοση προέκυψε από τη συνεργασία του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής με το Fundació CTM Centre Tecnològic, το KWR Watercycle Research Institute, την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για το Νερό, και το δίκτυο ύδρευσης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις NETWERC H2O. Η παρουσίαση του Άτλαντα έγινε σήμερα κατά τη σύνοδο των υπουργών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των υδάτων από τα 43 μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ), η οποία φιλοξενείται από την κυβέρνηση της Μάλτας στη Βαλέτα.

Περισσότερα εδώ.