Απλούστευση κανόνων για δημόσιες επενδύσεις, λιμένες, αερολιμένες, τον πολιτισμό και τις απόκεντρες περιοχές
4 Ιουνίου, 2017
Νέα μέτρα για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας και εμπορίου ελεφαντοστού
4 Ιουνίου, 2017

Δήλωση εξ ονόματος του Επιτρόπου κ. Στυλιανίδη σχετικά με ισχυρισμούς για αθέμιτη συμπεριφορά ανθρωπιστικής οργάνωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει αυστηρό μηχανισμό για την παρακολούθηση και διασφάλιση ότι η χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειάς της παγκοσμίως υλοποιείται με πλήρη σεβασμό όλων των ανθρωπιστικών αρχών και με χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Μέσω του μηχανισμού αυτού έχουμε εντοπίσει δυνητικά σοβαρούς ισχυρισμούς σχετικά με ένα από τα ανθρωπιστικά έργα που υλοποιείται από εταίρο στην Ελλάδα. Ένας ισχυρισμός αφορά περίπτωση ενδεχόμενης σεξουαλικής εκμετάλλευσης δικαιούχων από μέλη του προσωπικού του εταίρου. Ένας άλλος ισχυρισμός αφορά ενδεχόμενη οικονομική διαφθορά των εν λόγω μελών του προσωπικού.

Πρόκειται για ισχυρισμούς υπό διερεύνηση. Παρόλα αυτά η Επιτροπή τους λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Η προσέγγισή μας είναι μηδενική ανοχή για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων ή προσβολή της προσωπικής ακεραιότητας όλων των προσφύγων και των μεταναστών, καθώς και για οποιαδήποτε κατάχρηση κονδυλίων.

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η μέριμνα των ατόμων που μπορεί να υπήρξαν θύματα. Στο πλαίσιο αυτό, θα διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν άμεση στήριξη.

Έχουμε ήδη ενημερώσει τις ελληνικές αρχές και παραπέμψει την υπόθεση στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, για άμεση διερεύνηση.

Λαμβάνονται μέτρα για αναστολή πληρωμών προς τον εταίρο έως ότου ολοκληρωθεί η εν λόγω διερεύνηση.

Διαθέσιμο εδώ.