Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο
4 Ιουνίου, 2017
Το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας: συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
4 Ιουνίου, 2017

Ευρωπαϊκός διάλογος για τις δεξιότητες και τη μετανάστευση

Σήμερα (23/05/2017), ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, και η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, φιλοξενούν τη δεύτερη συνεδρίαση του ευρωπαϊκού διαλόγου για τις δεξιότητες και τη μετανάστευση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Συνόδου Κορυφής.

Οι δύο Επίτροποι εγκαινίασαν επίσημα την πρωτοβουλία «Employers together for integration» (Εργοδότες ενωμένοι με σκοπό την ένταξη), παρουσία των προέδρων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών πολλών επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσουν την ένταξη των μεταναστών, όπως π.χ. οι IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, B-post, Scandic hotels, ADECCO και Microsoft, καθώς και εκπροσώπων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση των προσπαθειών των εργοδοτών σε ολόκληρη την ΕΕ για την υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας αλλά και ευρύτερα.

Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε σχετικά: «Η συμβολή στην επιτυχία της ένταξης αποτελεί επιτακτικό καθήκον: όχι μόνο κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Μόνο με την επιτυχημένη ένταξη όλων των μεταναστών στην ΕΕ θα μπορέσουμε να καταστήσουμε τη μετανάστευση ευκαιρία, τόσο για τους ίδιους τους μετανάστες όσο και για την ευρωπαϊκή κοινωνία και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο ρόλος των εργοδοτών και η δέσμευσή τους είναι καθοριστικής σημασίας για τον σκοπό αυτό. Χαιρετίζω τις πολυάριθμες προσπάθειες που καταβάλλονται ήδη σε ολόκληρη την Ευρώπη και καλώ και άλλους εργοδότες να δώσουν το παράδειγμα και να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία «Employers together for integration» (Εργοδότες ενωμένοι με σκοπό την ένταξη) που δρομολογήθηκε σήμερα.»

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Το σημερινό φόρουμ αποτελεί ένδειξη της δέσμευσης που αναλάβαμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους εργοδότες. Πρωταρχικός στόχος μας είναι πλέον να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί και πρέπει να αποβεί επωφελής για όλους

Ο κ. Peter Wågström πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της NCC, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα η NCC υλοποιεί μια σειρά ελπιδοφόρων έργων που προάγουν την ένταξη και την πολυμορφία. Ο λόγος που επιχειρούμε κάτι τέτοιο είναι πρωτίστως επειδή χρειαζόμαστε περισσότερα άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες και επειδή θεωρούμε ότι με την πολυμορφία μπορεί να προκύψουν καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Παράλληλα, θέλουμε να συμβάλουμε και εμείς στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας με λιγότερους αποκλεισμούς.»

Ο κ. Koen Van Gerven, πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της Bpost, ανέφερε σχετικά: «Η Bpost είναι σημαντικός εργοδότης στο Βέλγιο και επιθυμούμε να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα να εργαστούν για μας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για πρόσφυγες, μακροχρόνια άνεργους ή άτομα χαμηλής ειδίκευσης. Μαζί με πολλούς εταίρους, καταρτίσαμε λοιπόν μια πολιτική απασχόλησης ρεαλιστική και κοινωνικά υπεύθυνη, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο της κοινωνικής ένταξης.»

Ο κ. Jo Deblaere, διοικητικός γενικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος Ευρώπης της Accenture, δήλωσε τα εξής: «Η απασχόληση είναι εξαιρετικά σημαντική για την αυτοδυναμία των προσφύγων, ωστόσο ακόμη και εκείνοι που διαθέτουν επαγγελματική πείρα και τίτλο ανώτερης εκπαίδευσης συχνά δυσκολεύονται να επιτύχουν αυτάρκεια. Στην Accenture, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό προτείνοντάς τους θέσεις εργασίας ανάλογες με τα προσόντα τους, είμαστε δε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής ώστε να τους βοηθήσουμε να ξαναβρούν μια πηγή εισοδήματος, και κατ’ επέκταση την ανεξαρτησία τους.»

Η κ. Birgit Klesper, πρώτη αντιπρόεδρος και υπεύθυνη των επιχειρήσεων του ομίλου Deutsche Telekom AG, είπε σχετικά: «Η κυριότερη προϋπόθεση για επιτυχή ένταξη σε μια κοινωνία είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας. Για να ικανοποιηθεί αυτή η πανευρωπαϊκή ανάγκη απαιτείται πολυσυμμετοχική προσέγγιση. Αν ενεργήσουμε όλοι συντονισμένα — οι πολιτικοί, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, η κοινωνία των πολιτών και οι επιχειρήσεις — η μεγάλη αυτή πρόκληση θα μετατραπεί σε εξαιρετική ευκαιρία.»

Ιστορικό

Ο Ευρωπαϊκός διάλογος για τις δεξιότητες και τη μετανάστευση εγκαινιάστηκε το 2016, με σκοπό να προωθήσει τις ανταλλαγές μεταξύ της Επιτροπής και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, ιδίως των εργοδοτών, σχετικά με θέματα που συνδέονται με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού. Η δεύτερη συνεδρίαση του διαλόγου, που πραγματοποιείται στις 23 Μαΐου 2017, εστιάζεται στην ένταξη των προσφύγων και των νομίμως διαμενόντων μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Όπως προκύπτει από έρευνες, οι υπήκοοι τρίτων χωρών εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια όσον αφορά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Το 2016, το ποσοστό απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών ήταν κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από εκείνο των υπηκόων της ΕΕ, ενώ ιδιαίτερα ισχνά ήταν τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών. Οι μετανάστες από τρίτες χώρες συχνά υποαπασχολούνται, ακόμη και όταν κατέχουν πανεπιστημιακούς τίτλους[1].

Η μη αξιοποίηση του δυναμικού των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ θα ισοδυναμούσε με τεράστια σπατάλη πόρων, τόσο για τους ίδιους τους ενδιαφερομένους όσο και για την οικονομία μας και την κοινωνία μας γενικότερα. Αν ενταχθούν επιτυχώς, οι μετανάστες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της αγοράς εργασίας, καθώς και στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. [2]

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε, στις 7 Ιουνίου 2016, Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών ώστε να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη στο πεδίο της ένταξης. Η ένταξη μπορεί να αποβεί αποτελεσματική μόνο αν όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί: τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι εθνικές και τοπικές αρχές, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας, οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, και ιδίως οι εργοδότες, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο από εργοδότες, συνδικαλιστικές ενώσεις και εμπορικά επιμελητήρια. Η Επιτροπή, με την παρούσα δεύτερη έκδοση του ευρωπαϊκού διαλόγου για τις δεξιότητες και τη μετανάστευση επιθυμεί να προσφέρει στους εργοδότες και σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους την ευκαιρία να ενημερωθούν αμοιβαία για τις υφιστάμενες και μελλοντικές πρωτοβουλίες τους στο πεδίο αυτό.

Με την πρωτοβουλία «Employers together for integration» (Εργοδότες ενωμένοι με σκοπό την ένταξη), η Επιτροπή επιθυμεί, αφενός, να προβάλει τη δέσμευση ορισμένων εργοδοτών να υποστηρίξουν την ένταξη και, αφετέρου, να ενθαρρύνει και άλλους εργοδότες να το πράξουν. Από σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στην πρωτοβουλία στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, σε συνέχεια του νέου θεματολόγιου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, η Επιτροπή λαμβάνει επίσης μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων των υπηκόων τρίτων χωρών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων με χαμηλό επίπεδο προσόντων στην Ευρώπη και την ευκολότερη αναγνώριση των προσόντων. Σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία εργαλείο που θα υποστηρίζει την αναγνώριση των δεξιοτήτων των μεταναστών που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης για τη στήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων και των μεταναστών. Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί προπαρασκευαστικά μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 θα δρομολογηθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ, με στόχο την υποστήριξη πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν εργοδότες και κοινωνικοί εταίροι για την προώθηση της ένταξης των προσφύγων και άλλων μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Περισσότερα εδώ.