Δημόσια διαβούλευση για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των κοινών αξιών της ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης
4 Ιουνίου, 2017
Ευρωπαϊκός διάλογος για τις δεξιότητες και τη μετανάστευση
4 Ιουνίου, 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο

Στις 22 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται η έναρξη των διαπραγματεύσεων του άρθρου 50 με το Ηνωμένο Βασίλειο και ορίζεται η Επιτροπή διαπραγματευτής της Ένωσης. Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για την έγκριση της πρώτης σειράς οδηγιών διαπραγμάτευσης.

Μαζί με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις οποίες συμφώνησαν οι ηγέτες της ΕΕ των 27 στις 29 Απριλίου 2017, αυτές οι οδηγίες διαπραγμάτευσης παρουσιάζουν τις προτεραιότητες για την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων. Τα δύο κείμενα παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως διαπραγματευτή της Ένωσης, την απαραίτητη πολιτική και νομική εντολή να διαπραγματευτεί με το Ηνωμένο Βασίλειο για λογαριασμό της ΕΕ των 27. Τον Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον διορισμό από την Επιτροπή του Μισέλ Μπαρνιέ ως επικεφαλής διαπραγματευτή.

Η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς τομείς: στη διασφάλιση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων των πολιτών —των πολιτών της ΕΕ των 27 στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ των 27— και των οικογενειών τους· στην επίτευξη συμφωνίας επί των αρχών του δημοσιονομικού διακανονισμού που θα καλύπτει τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ως μέλους της ΕΕ· στη διευθέτηση των νέων εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η προστασία της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, και στην επίτευξη δημιουργικών λύσεων με στόχο να αποφευχθούν σκληρά σύνορα στην Ιρλανδία. Περαιτέρω ζητήματα αφορούν τη δημιουργία μηχανισμών επίλυσης διαφορών και τη διαχείριση της συμφωνίας αποχώρησης.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης την πολιτική της όσον αφορά τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις, σκοπός της οποίας είναι να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Τα διαπραγματευτικά έγγραφα της Επιτροπής που διανέμονται στα κράτη μέλη της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και το Ηνωμένο Βασίλειο θα τίθενται στη διάθεση του κοινού και θα δημοσιεύονται εδώ. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • ημερήσιες διατάξεις των γύρων διαπραγματεύσεων·
  • έγγραφα θέσης της ΕΕ·
  • ανεπίσημα έγγραφα·
  • προτάσεις κειμένου της ΕΕ.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις του άρθρου 50 με το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία πάνω στα ζητήματα που έθεσε σήμερα το Συμβούλιο».

Επόμενα βήματα

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν μόλις είναι έτοιμο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή θα διαβιβάσει σχέδια διαπραγματευτικών εγγράφων στα κράτη μέλη της ΕΕ των 27. Τα έγγραφα αυτά θα καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: δικαιώματα των πολιτών, Ευρατόμ, ζητήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εν εξελίξει δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, τη διαχείριση της συμφωνίας του άρθρου 50 και τον δημοσιονομικό διακανονισμό. Όλα τα έγγραφα θα δημοσιεύονται και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ειδικής ομάδας για τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 50 (TF50).

Περισσότερα εδώ.