Άρθρο 50: Ο Πρόεδρος Γιούνκερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
4 Ιουνίου, 2017
Διάλογος Πολιτών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Χρήστο Στυλιανίδη
4 Ιουνίου, 2017

Η Mariya Gabriel υποψήφια για τη θέση Επιτρόπου ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας

Την Τρίτη, 16/5 ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναθέσει το χαρτοφυλάκιο της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας στην κ. Mariya Gabriel, υποψήφια για το αξίωμα της Επιτρόπου από τη Βουλγαρία.

Ο Πρόεδρος Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ είχε συνέντευξη με την κ. Mariya Gabriel, την υποψήφια Επίτροπο που προτάθηκε από τη βουλγαρική κυβέρνηση για να αντικαταστήσει το πρώην μέλος της Επιτροπής Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Σε αυτή τη βάση, ο Πρόεδρος Γιούνκερ επιβεβαίωσε ότι η κ. Mariya Gabriel διαθέτει τις ικανότητες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση της Επιτρόπου, ενώ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να της αναθέσει το χαρτοφυλάκιο της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.

Η Επίτροπος ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας θα στηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, την οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2015 και βάσει της οποίας παρουσίασε ενδιάμεση επανεξέταση στις 10 Μαΐου. Η Επίτροπος θα συμβάλει στην υλοποίηση μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς ώστε να τεθούν οι βάσεις για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης με διηπειρωτικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, διασυνοριακές ψηφιακές υπηρεσίες και ένα κύμα καινοτόμων νεοφυών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Στην επιστολή ανάθεσης αποστολής που απέστειλε ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην κ. Mariya Gabriel αναφέρονται λεπτομερώς τα κύρια καθήκοντα και οι κύριες αρμοδιότητές της ως Επιτρόπου αρμόδιας για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Η Επίτροπος ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας θα συμβάλλει σε έργα που διευθύνει και συντονίζει ο Αντιπρόεδρος Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και ο Αντιπρόεδρος Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ ενημέρωσε επίσης τον Πρωθυπουργό κ. Borissov για την επιλογή του χαρτοφυλακίου που σκοπεύει να αναθέσει στην κ. Mariya Gabriel.

Επόμενα βήματα

Από διαδικαστική άποψη, η νέα Επίτροπος βουλγαρικής υπηκοότητας διορίζεται από το Συμβούλιο της ΕΕ, σε κοινή συμφωνία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 246 εδάφιο 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επιπροσθέτως, η διοργανική συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής «εξετάζει με προσοχή» το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων του Κοινοβουλίου πριν δώσει τη συγκατάθεσή του στην απόφαση του Συμβουλίου για τον διορισμό του νέου μέλους της Επιτροπής (σημείο 6 της συμφωνίας-πλαισίου).

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ απεύθυνε επίσης επιστολή στον κ. Antonio Tajani, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να αναθέσει στην κ. Mariya Gabriel το χαρτοφυλάκιο της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Αντίγραφο της επιστολής αυτής αποστέλλεται στον κ. Joseph Muscat, Πρωθυπουργό της Μάλτας η οποία επί του παρόντος ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τη στιγμή που το Συμβούλιο προβαίνει σε επίσημη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κ. Mariya Gabriel θα είναι προτεινόμενη Επίτροπος. Θα έχει επομένως το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να προετοιμαστεί για την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν από τον διορισμό της από το Συμβούλιο, σε κοινή συμφωνία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, δεν θα συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Σώματος.

Περισσότερα εδώ.