Πάνος Καρβούνης: Μια εκ βαθέων ομιλία επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης της 35χρονης πορείας του στην Ε.Ε.
4 Ιουνίου, 2017
Δημόσια διαβούλευση για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των κοινών αξιών της ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης
4 Ιουνίου, 2017

Παγκόσμια πρωτοβουλία της ΕΕ για την προστασία της υγείας των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε στις 18 Μαΐου, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, την έναρξη ισχύος της παγκόσμιας σύμβασης με στόχο τη μείωση της έκθεσης στον υδράργυρο.

Η επικύρωση της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΕ, το 2013 διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις οι οποίες οδήγησαν στη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο. Οι πολιτικές της ΕΕ για την προστασία από τον υδράργυρο συγκαταλέγονται στις πλέον φιλόδοξες. Ωστόσο, δεδομένου ότι το 40-80 % του υδραργύρου που εναποτίθεται στην Ευρώπη προέρχεται από εκπομπές υδραργύρου σε άλλα μέρη του κόσμου, απαιτείται ισχυρή διεθνής δράση για την προστασία της υγείας των πολιτών μας.

Ο κ. Καρμένου Βέλα, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, δήλωσε: «Η νέα παγκόσμια σύμβαση για τον υδράργυρο θα συμβάλει στην προστασία εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο από την έκθεση σ’ αυτό το τοξικό βαρύ μέταλλο. Η ΕΕ, με την επικύρωσή της, προσέφερε μικρή αλλά καθοριστική συμβολή ώστε να δρομολογηθεί η έναρξη ισχύος της σύμβασης. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της πράσινης διπλωματίας της ΕΕ. Η εν λόγω κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρώπης για ισχυρή και συντονισμένη διεθνή δράση».

Η σύμβαση της Μιναμάτα, η οποία πήρε το όνομά της από την πόλη με τη χειρότερη περίπτωση ρύπανσης από υδράργυρο που έχει υπάρξει ποτέ, όχι μόνο θα καταστήσει αυστηρότερα τα περιβαλλοντικά πρότυπα παγκοσμίως, αλλά θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία ίσων όρων, καθώς όλες οι μεγάλες οικονομίες θα επιβάλλουν παρόμοιες περιβαλλοντικές απαιτήσεις με εκείνες που ισχύουν ήδη στην ΕΕ.

Οι έγκυοι, τα βρέφη και τα παιδιά διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο από την παρουσία του υδραργύρου στην τροφική αλυσίδα, και η σύμβαση θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις της έκθεσής τους σε μακροπρόθεσμη βάση. Για παράδειγμα, απαγορεύοντας τη χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων γι’ αυτές τις ευάλωτες κατηγορίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύμβαση της Μιναμάτα, το περιεχόμενο της σύμβασης εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από την ενωσιακή νομοθεσία. Ο κανονισμός για τον υδράργυρο καθορίζει επίσης κανόνες χάρη στους οποίους η ΕΕ φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη οικονομία χωρίς υδράργυρο. Στους κανόνες αυτούς συμπεριλαμβάνονται η παύση όλων των χρήσεων του υδραργύρου στις βιομηχανικές διαδικασίες και η απαγόρευση κάθε νέας χρήσης του υδραργύρου σε προϊόντα και στη βιομηχανία, εκτός αν αποδειχθεί ότι η χρήση του είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η πρώτη συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γενεύη της Ελβετίας. Το τμήμα εργασιών υψηλού επιπέδου στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου θα τιμήσει τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για τη σύμβαση της Μιναμάτα.

Περισσότερα εδώ.