Ευρωπαϊκός διάλογος για τις δεξιότητες και τη μετανάστευση
4 Ιουνίου, 2017
Πιο καθαρές παρά ποτέ οι περιοχές κολύμβησης στην Ευρώπη: στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα!
4 Ιουνίου, 2017

Το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας: συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μελλοντική πορεία της ΕΕ των 27, η Επιτροπή διεξήγαγε σήμερα συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας.

Μια από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της, ήταν μια Ευρώπη ισχυρότερη σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016: «Η Ευρώπη δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να επαφίεται στη στρατιωτική ισχύ άλλων. (…) Για μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία χρειάζεται να προχωρήσει σε καινοτομίες». Με την επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στη γειτονιά της Ευρώπης και ισχυρά οικονομικά επιχειρήματα υπέρ μεγαλύτερης συνεργασίας των χωρών της ΕΕ στο πεδίο των αμυντικών δαπανών, η Επιτροπή θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνουν μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση της Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, δήλωσε: «Η ασφάλεια και η άμυνα αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή αποτελούν προτεραιότητα για όλους τους πολίτες μας. Από το περασμένο έτος, εντείνουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας άμυνας, ώστε να καταστεί όλο και πιο αποτελεσματική για την προάσπιση της ασφάλειας εντός και εκτός των συνόρων μας, επενδύοντας περισσότερους πόρους, εδραιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και προωθώντας τη στενότερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Ο κόσμος αλλάζει με ταχείς ρυθμούς γύρω μας και κάθε μέρα είμαστε υποχρεωμένοι να καταπιανόμαστε με νέες προκλήσεις : ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλάβαμε την ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές.»

Ο κ. Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, πρόσθεσε: «Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας απαιτεί την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων αμυντικών προϋπολογισμών. «Οι επενδύσεις σε αμυντικές ικανότητες παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών, και ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον προϋπολογισμό των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, υπάρχουν σαρωτικά οικονομικά και βιομηχανικά επιχειρήματα για μεγαλύτερη συνεργασία, για παράδειγμα όσον αφορά την έρευνα στον αμυντικό τομέα και τις δημόσιες συμβάσεις. Δεδομένου ότι η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς παραμένει υψηλή, χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερες αμυντικές δαπάνες και καλύτερη αξιοποίηση των αμυντικών ικανοτήτων.»

Η σημερινή συζήτηση προσανατολισμού θα κατευθύνει το έργο της Επιτροπής κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Ενόψει της ευρωπαϊκής διάσκεψης υψηλού επιπέδου της Πράγας για την άμυνα και την ασφάλεια, στις 7 Ιουνίου, η Επιτροπή θα εγκαινιάσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που είχε εξαγγελθεί τον Νοέμβριο του 2016 στο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα. Παράλληλα, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα έγγραφο πιο μακροπρόθεσμου προβληματισμού σχετικά με τον καθορισμό των πιθανών σεναρίων για το μέλλον στο πεδίο της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό αποτελεί μέρος της συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική πορεία της ΕΕ των 27 που ξεκίνησε με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης την 1η Μαρτίου 2017.

Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας στην ΕΕ. Οι απειλές που αντιμετωπίζει η ΕΕ δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Η κλίμακά τους εντείνεται. Αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω της συνεργασίας.

Μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα προϋποθέτει μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Καθώς τα κράτη μέλη αρχίζουν να αυξάνουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών. Το κόστος της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας εκτιμάται ετησίως μεταξύ 25 και 100 δισ. ευρώ. Το 80% των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και πάνω από το 90% των δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας διεξάγονται σε εθνική βάση. Με τη συνεκμετάλλευση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών θα μπορούσε να εξοικονομηθεί έως και το 30% των ετήσιων αμυντικών δαπανών (βλ. ενημερωτικό δελτίο για τα επιχειρήματα υπέρ της μεγαλύτερης συνεργασίας της ΕΕ στην ασφάλεια και την άμυνα).

Περισσότερα εδώ.