Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας (με χρέωση εσωτερικού): Συχνές Ερωτήσεις
8 Ιουνίου, 2017
Το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής: Κοινή στρατηγική από την ΕΕ και τα κράτη μέλη
8 Ιουνίου, 2017

Δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2017

Σήμερα, ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, μαζί με την κ. Laura d’Arrigo, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), καθώς και το διευθυντή του ΕΚΠΝΤ, κ. Alexis Goosdeel παρουσίασαν την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2017.

Ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος δήλωσε: «Οι επιπτώσεις του προβλήματος των ναρκωτικών εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά μας δίνει την αναγκαία ανάλυση, την καθοδήγηση και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή την απειλή, σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών μας, αλλά και για να σταματήσουμε τα τεράστια κέρδη από τα ναρκωτικά που καταλήγουν στις τσέπες των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων εντός και εκτός Ευρώπης.»

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά παρέχει διεξοδική ανάλυση των πρόσφατων τάσεων του φαινομένου των ναρκωτικών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και των απειλών από τις νέες ουσίες. Η έκθεση συνοδεύεται από 30 εκθέσεις ανά χώρα με περιλήψεις του φαινομένου των ναρκωτικών στην ΕΕ των 28, στην Τουρκία και στη Νορβηγία.

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2017 και το πλήρες δελτίο τύπου διατίθενται στο διαδίκτυο σε 24 γλώσσες στον ιστότοπο του ΕΚΠΝΤ.

Περισσότερα εδώ.