Πάνος Καρβούνης: Για την Ελλάδα που μας αξίζει
14 Ιουνίου, 2017
Μετανάστευση: Διατήρηση της προόδου αλλά και περαιτέρω προσπάθειες ζητά η Επιτροπή
14 Ιουνίου, 2017

Προβληματισμοί για την Ευρώπη

Τι σημαίνει «Προβληματισμοί για την Ευρώπη»

Είναι μια πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών με στόχο να προσφέρει στους πολίτες ένα βήμα για να παρουσιάσουν τις ιδέες, τις σκέψεις και τις απόψεις τους για το μέλλον της Ευρώπης.

Πώς μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία;

Η ανατροφοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας για τη διάρθρωση της συμβολής της ΕτΠ στους «Προβληματισμούς για την Ευρώπη» και παρέχει ιδέες για τη διαδικασία περαιτέρω μεταρρυθμίσεων της ΕΕ. Ο στόχος της ΕτΠ είναι: να αναλαμβάνει δράσεις σε τοπικό επίπεδο, να ακούει και να μεταφέρει στις Βρυξέλλες τις ανησυχίες και τις προτάσεις των πολιτών σχετικά με το πώς πρέπει να είναι η ΕΕ!

Κατ’ αυτή την έννοια, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2017, κυρίως με τη μορφή «συζητήσεων με τους πολίτες» κατόπιν πρωτοβουλίας των μελών της, με περιφέρειες, επαρχίες, πόλεις και τις εθνικές ενώσεις τους και σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα κράτη μέλη. Επιπλέον, θα μπορούσαν να δρομολογηθούν πολιτικές συζητήσεις από τα περιφερειακά κοινοβούλια ή τα τοπικά συμβούλια σχετικά με το θέμα «Προβληματισμοί για την Ευρώπη».

 Λάβετε μέρος στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Διαθέσιμο εδώ.