Επίσκεψη της Επιτρόπου της ΕΕ κ. Corina CREŢU στην Ελλάδα (13-19/6/2017)
14 Ιουνίου, 2017
Μετεγκατάσταση: η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας
15 Ιουνίου, 2017

Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για τη διαχείριση της μετανάστευσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τόσο ισχυρές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητά μας να τις αντιμετωπίσουμε με συντονισμένο τρόπο.

Οι προκλήσεις αυτές πιθανόν θα αποτελέσουν μια από τις κυρίαρχες θεματικές της Ευρωπαϊκής προεκλογικής εκστρατείας του 2019, όπως έχει ήδη συμβεί σε εθνικές εκλογές και δημοψηφίσματα. Θα πρέπει να αναδείξουμε ισχυρή και φιλόδοξη Ευρωπαϊκή καθοδήγηση σε ένα τόσο σημαντικό για τους πολίτες μας ζήτημα και να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα κοινό και ευανάγνωστο μήνυμα για το μεταναστευτικό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να ενεργήσει αποτελεσματικά σύμφωνα με την Διακήρυξη της Ρώμης, η οποία θέτει ως προτεραιότητα «μια Ευρώπη στην οποία οι πολίτες είναι ασφαλείς και ταξιδεύουν ελεύθερα, μια Ευρώπη με ασφαλή εξωτερικά σύνορα και υπεύθυνη, βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική συμμορφούμενη με τα διεθνή πρότυπα καθώς και μια Ευρώπη αποφασισμένη να πολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενθαρρύνει τους υπόλοιπους θεσμούς της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτή τη Διακήρυξη και προτείνει μια στρατηγική για αυξημένη διοργανική συνεργασία, με μια μέθοδο εργασίας η οποία να συμπεριλαμβάνει χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες.

Τα επόμενα δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση (θεσμοί, Κράτη Μέλη, εθνικά κοινοβούλια, οργανισμοί της ΕΕ κλπ.) θα πρέπει να κινητοποιήσει τους πόρους της και να χρησιμοποιήσει τα νομοθετικά, διπλωματικά, χρηματοοικονομικά, αμυντικά και ανθρωπιστικά εργαλεία της προκειμένου να ηγηθεί μιας παγκόσμιας στρατηγικής. Στόχος της θα πρέπει να είναι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η διασφάλιση σταθερού περιβάλλοντος και ευημερίας στα σύνορά της.

Για το σκοπό αυτό, και όπως προτάθηκε από πολλούς φορείς εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα Συνέδριο υψηλού επιπέδου για τη διαχείριση της μετανάστευσης πραγματοποιείται στις 21 Ιουνίου 2017. Στόχος του Συνεδρίου είναι να εστιάσει την προσοχή και να δημιουργήσει μια αίσθηση του κατεπείγοντος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22-23 Ιουνίου όπου θα συζητηθεί το ζήτημα της μετανάστευσης, και θα γίνει αξιολόγηση της προόδου στην εφαρμογή της Διακήρυξης της Μάλτας και των εξωτερικών διαστάσεων της μετανάστευσης.

Το Συνέδριο διοργανώνεται με τις αρμόδιες για την μετανάστευση κοινοβουλευτικές επιτροπές, τη συμμετοχή των μελών τους, και ιδιαιτέρως των εισηγητών των βασικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, καθώς και ενδιαφερομένων φορέων.

Το Συνέδριο θα μπορούσε να αποτελέσει την απαρχή μιάς διαδικασίας η οποία θα οδηγήσει στην ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης. Ως αποτέλεσμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια διοργανική ομάδα εργασίας  η οποία δεν θα υποκαθιστά την επίσημη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά θα κινητοποιεί σε τακτική βάση τους ενδιαφερόμενους από τους θεσμούς της ΕΕ.

Διαθέσιμο εδώ.