Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για μία ακόμη ελληνική ΜΜΕ
29 Ιουνίου, 2017
Πάνος Καρβούνης: “Έσχατη ώρα για εθνικό σχέδιο ανάπτυξης”
29 Ιουνίου, 2017

Λευκή Βίβλος: Ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για τις αυριανές προκλήσεις

Η Επιτροπή δρομολογεί δημόσια συζήτηση για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι προσδοκούν από την Ένωση να πράξει περισσότερα. Σε μια περίοδο που η ΕΕ δραστηριοποιείται περισσότερο από ποτέ για την προστασία, την ενδυνάμωση και την υπεράσπιση των πολιτών της, οι πόροι της έχουν φτάσει στα όριά τους.

Τη στιγμή που η Ευρώπη αποφασίζει για το μέλλον της, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στους στόχους της και που αξιοποιεί το κάθε ευρώ προς όφελος των πολιτών της.

Το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, που δημοσιεύτηκε σήμερα, εξετάζει τις εναλλακτικές επιλογές για να γίνει αυτός ο στόχος πραγματικότητα. Τα ζητήματα που θίγονται στο παρόν έγγραφο, το πέμπτο και τελευταίο της σειράς, βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης που ξεκίνησε την 1η Μαρτίου με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης. Το έγγραφο προβληματισμού αναλύει τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις των επιλογών που έχουμε στη διάθεσή μας.

Ο κ. Γκίντερ Έτινγκερ, Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε τα εξής: «Εάν η Ευρώπη κληθεί να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, θα πρέπει κάπου να βρούμε τους απαραίτητους πόρους. Μπορούμε είτε να ξοδεύουμε λιγότερα είτε να βρούμε νέα έσοδα. Αλλά ανεξάρτητα από το τι θα κάνουμε, κάθε ευρώ που επενδύεται, προερχόμενο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία και να έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών.»

Η κ. Κορίνα Κρέτσου, Επίτροπος αρμόδια για θέματα περιφερειακής πολιτικής, δήλωσε: «Είναι καιρός να αναμορφώσουμε ριζικά τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ας τον κάνουμε απλούστερο, πιο ευέλικτο και ας στοχαστούμε, με φιλοδοξία και φαντασία, πώς θα μπορέσουμε να τον καταστήσουμε ένα ισχυρό εργαλείο που θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε ταχύτερα, σε ολοένα στενότερη συνεργασία, και χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω, σε αυτήν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία».

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση: πώς να αυξήσει τη χρηματοδότηση χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Η ΕΕ αναμένεται να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο σε νέους τομείς πολιτικής, όπως η μετανάστευση, η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια και η άμυνα. Και η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, ως μείζων χορηγός ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας και ως πρωτοπόρος στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν με έναν προϋπολογισμό της ΕΕ που αναμένεται να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το έγγραφο προβληματισμού που δημοσιεύεται σήμερα εξετάζει την πρόκληση αυτή και θέτει τα βασικά στοιχεία προς συζήτηση, διαρθρωμένα γύρω από τα πέντε σενάρια της Λευκής Βίβλου: απλώς θα συνεχίσουμε κανονικά; θα κάνουμε λιγότερα μαζί; θα προχωρήσουμε με διαφορετικά επίπεδα έντασης; θα κάνουμε λιγότερα αλλά με πιο αποδοτικό τρόπο; ή θα κάνουμε όλοι μαζί πολύ περισσότερα; Το καθένα από αυτά τα ενδεικτικά σενάρια θα είχε διαφορετικές επιπτώσεις όσον αφορά το ύψος των δαπανών, τους επιδιωκόμενους στόχους και την προέλευση των χρημάτων. Οι επιλογές κυμαίνονται από τη μείωση των δαπανών για τις υφιστάμενες πολιτικές έως την αύξηση των εσόδων.

Επιπλέον, το έγγραφο προβληματισμού αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού της ΕΕ και καταγράφει τις κύριες τάσεις και εξελίξεις σε βασικούς τομείς πολιτικής, όπως η συνοχή και η γεωργία. Ταυτόχρονα εξετάζει ευρύτερα ζητήματα όπως η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδότησης και η συνάρθρωση μεταξύ της χρηματοδότησης αυτής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη.

Περισσότερα εδώ.