Δήλωση του πρώτου Αντιπροέδρου, κ. Τίμερμανς, σχετικά με την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης στην υπόθεση διαιτησίας μεταξύ Κροατίας & Σλοβενίας
5 Ιουλίου, 2017
Καταρχήν συμφωνία ΕΕ – Ιαπωνίας για τη σύναψη Συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης
19 Ιουλίου, 2017

Ίδρυση Ευρωπαϊκού Δικτύου για την προώθηση οργανικής σύνδεσης του Αθλητισμού και της Φυσικής Άσκησης με την Ψυχική Υγεία – ENALMH

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα έχει τη χαρά να κοινοποιήσει την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου “European Network of Active Living for Mental Health (ENALMH)” στην Πράγα την 23 Ιουνίου 2017, στα πλαίσια του έργου MENS (www.mensproject.eu), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ / SPORT, και έχει σαν στόχο την καινοτόμο σύνδεση Αθλητισμού / Φυσικής Άσκησης με την Ψυχική Υγεία.

Το έργο, στο οποίο μετέχουν 17 φορείς από 12 χώρες, έχει προκύψει από ελληνική πρωτοβουλία του Συντονιστή φορέα ΚΣΔΕΟ “ΕΔΡΑ”. Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα υποστηρίζει τις δράσεις του ΚΣΔΕΟ “ΕΔΡΑ”, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν συγκεκριμένες δράσεις του οργανισμού έχουν λάβει την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την ίδρυση του ENALMH μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/856-dt-mens-project.html

Διαθέσιμο εδώ.