Σχέδιο δράσης για τη στήριξη της Ιταλίας στο μεταναστευτικό
5 Ιουλίου, 2017
Ίδρυση Ευρωπαϊκού Δικτύου για την προώθηση οργανικής σύνδεσης του Αθλητισμού και της Φυσικής Άσκησης με την Ψυχική Υγεία – ENALMH
5 Ιουλίου, 2017

Δήλωση του πρώτου Αντιπροέδρου, κ. Τίμερμανς, σχετικά με την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης στην υπόθεση διαιτησίας μεταξύ Κροατίας & Σλοβενίας

Η Επιτροπή διεξήγαγε συζήτηση σχετικά με την οριστική απόφαση που εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου από το διαιτητικό δικαστήριο του Διαρκούς Δικαστηρίου Διαιτησίας όσον αφορά τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας.

Πρόκειται για ζήτημα που εκκρεμεί πάνω από 20 χρόνια.

Η Επιτροπή υποστήριζε ανέκαθεν την ειρηνική διευθέτηση των διασυνοριακών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Στη συγκεκριμένη διαδικασία ενήργησε επίσης ως παράγοντας διευκόλυνσης, οδηγώντας στη δρομολόγηση της διαιτητικής διαδικασίας το 2009.

Τώρα που στην εν λόγω υπόθεση υπάρχει οριστική διαιτητική απόφαση, η Επιτροπή την λαμβάνει δεόντως υπόψη και αναμένει από αμφότερα τα μέρη να την εφαρμόσουν.

Στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι πρωθυπουργοί της Σλοβενίας και της Κροατίας θα συναντηθούν στις 12 Ιουλίου και για το ότι συμφώνησαν πως έως τότε δεν θα γίνουν μονομερείς ενέργειες. Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι δύο πρωθυπουργοί θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της απόφασης.

Η Επιτροπή, φυσικά, είναι πρόθυμη να συμβάλει ή να διευκολύνει αυτήν τη διαδικασία. Όταν η διαδικασία προχωρήσει, το Σώμα θα επανέλθει στο ζήτημα για να συζητήσει την πρόοδο που θα έχει επιτελεστεί και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή μπορεί να συμβάλει στην πλήρη και δίκαιη εφαρμογή της απόφασης.

Διαθέσιμο εδώ.