Προστασία απειλουμένων ειδών στην πράξη με τη συμμετοχή της Ελλάδας
5 Ιουλίου, 2017
Παρουσίαση προγράμματος και προτεραιοτήτων της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5 Ιουλίου, 2017

Θέση εργασίας: Αρχιτέκτονας ΙΤ

Αιτήσεις έως 14 Ιουλίου!

Στόχοι:

  • Παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για την εφαρμογή και την αρχιτεκτονική του ελληνικού τελωνειακού συστήματος ενιαίας θυρίδας (Single Windows system)·
  • Μέγεθος του συστήματος και απαιτήσεις hardware των παραπάνω εναλλακτικών προτάσεων ·
  • Σύνταξη των βασικών αρχών ασφαλείας / προδιαγραφών του συστήματος πληροφοριών·

Διαβάστε περισσότερα εδώ (στα αγγλικά).