Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ: Παρουσίαση προτάσεων για απλούστευση της πρόσβασης στα ταμεία της ΕΕ
19 Ιουλίου, 2017
Ανοιχτό σε αιτήσεις συμμετοχής και πάλι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» έως 1 Σεπτεμβρίου
19 Ιουλίου, 2017

Νέα στήριξη από το ΕΤΣΕ στην Ελλάδα: Η ΕΤΕπ υπογράφει χρηματοδοτική σύμβαση ύψους 150 εκατ. ευρώ με την Cosmote

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 150 εκατ. ευρώ με την Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., για να βοηθήσει την εταιρεία να αυξήσει την κάλυψη του κινητού ευρυζωνικού δικτύου της 4G/4G+ και να προβεί σε επενδύσεις ενίσχυσης χωρητικότητας και τεχνολογικής αναβάθμισης.

Η συναλλαγή καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), του χρηματοδοτικού βραχίονα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

H Cosmote είναι θυγατρική του ΟΤΕ ο οποίος ανήκει κατά 40% στη Deutsche Telekom.

Ο κ. Nicholas Jennett, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην ΕΤΕπ και επικεφαλής της Επενδυτικής Ομάδας για την Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΤΕπ βοηθά τις ποιοτικές και καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με την Cosmote για την ενίσχυση του ήδη εκτεταμένου δικτύου της εταιρείας. Αυτό είναι ακριβώς το είδος των επενδύσεων τις οποίες στηρίζει το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη. Με χαροποιεί το γεγονός ότι κάνουμε άλλο ένα βήμα για να φέρουμε τα οφέλη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στην Ελλάδα».

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή καταδεικνύει για άλλη μια φορά τον πολύτιμο ρόλο του Σχεδίου Γιούνκερ στην κινητοποίηση επενδύσεων για την υποστήριξη και επέκταση των υποδομών που προάγουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η συμφωνία μαρτυρά επίσης τον ευρύτερο στρατηγικό στόχο της Επιτροπής για πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες σχετικά με την προώθηση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης. Η Επιτροπή διατηρεί τη δέσμευσή της να στηρίζει επενδύσεις οι οποίες θα συντελέσουν στη διασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας».

Η δανειακή σύμβαση που υπογράφηκε με την ΕΤΕπ έχει σκοπό να βοηθήσει την Cosmote να αυξήσει περαιτέρω την κάλυψη του κινητού ευρυζωνικού δικτύου της. Η Cosmote θα συνεχίσει επίσης την αναβάθμιση του 4G δικτύου της σε τεχνολογία LTE Advanced, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τις επιδόσεις του δικτύου σε όρους ευρυζωνικής ταχύτητας και χωρητικότητας κατά τις ώρες αιχμής. Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει επίσης συναφείς επενδύσεις στο δίκτυο κορμού, για την υποστήριξη της πρόσθετης εγκατεστημένης χωρητικότητας στο δίκτυο πρόσβασης, στις πλατφόρμες προϊόντων και στα συστήματα πληροφορικής. Το έργο θα βελτιώσει την ποιότητα και θα αυξήσει την κάλυψη του δικτύου κινητών τηλεπικοινωνιών της Cosmote στην Ελλάδα, και θα καταστήσει δυνατή την παροχή προηγμένων κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ακόμη περισσότερες αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε: «Στόχος του επενδυτικού μας πλάνου είναι να καλύπτουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της χώρας, της κοινωνίας και των πελατών μας, για σύγχρονα δίκτυα και υπηρεσίες επικοινωνίας. Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο επενδυτή στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, καθώς έχει επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ έχει δεσμευτεί να επενδύσει άλλο 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2020, για τη δημιουργία δικτύων οπτικών ινών και 4G/4G+. Τα δίκτυα νέας γενιάς δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μονόδρομος για την ψηφιακή εποχή. Πρέπει να εστιάσουμε στις ψηφιακές ανάγκες των πελατών και των επιχειρήσεων με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά μας. Η συνεργασία μας με την EIB θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας και να οικοδομήσουμε τα δίκτυα του μέλλοντος, προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της χώρας.»

Το έργο της Cosmote προάγει το «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη» (στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020») και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της για παροχή ταχύτατων (πάνω από 30 Mbps) ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της ΕΕ και, σε ορισμένο βαθμό, ευρυζωνικών υπηρεσιών 100 Mbps στο 50% του πληθυσμού μέχρι το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Είναι ο οργανισμός της ΕΕ που παρέχει μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και η μόνη τράπεζα που ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους. Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμες πιστώσεις σε υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ.

Η ΕΤΕπ είναι ο πολυμερής οργανισμός με τη μεγαλύτερη σε όγκο δανειοληπτική και δανειοδοτική δραστηριότητα στον κόσμο. Η Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση και εμπειρογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην προαγωγή των στόχων της πολιτικής της ΕΕ. Περισσότερο από το 90% της δραστηριότητάς της συγκεντρώνεται στην Ευρώπη, αλλά η ΕΤΕπ στηρίζει επίσης τις εξωτερικές πολιτικές συνεργασίας και ανάπτυξης της ΕΕ.

Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει περισσότερα από 11 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, για να συμβάλει στη συνέχιση επενδύσεων σε καίριες υποδομές στους τομείς της παιδείας, της ενέργειας, των μεταφορών, των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και σε επιχειρήσεις, σε ολόκληρη τη χώρα.

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό και ως «Σχέδιο Γιούνκερ», είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Προέδρου Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ. Επικεντρώνεται στην τόνωση των επενδύσεων, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, της άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις και της παροχής προβολής και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια.

Ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), γνωστό και ως «Ταμείο Γιούνκερ». Το ταμείο αυτό παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας οι οποίες επιτρέπουν στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα, και συχνά υψηλότερου κινδύνου, έργα. Το ΕΤΣΕ έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα. Τα έργα και οι συμβάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικές επενδύσεις της τάξης των 209 δισ. ευρώ και να στηρίξουν πάνω από 427 000 ΜΜΕ στα 28 κράτη μέλη.

Τον Σεπτέμβριο 2016 ο Πρόεδρος Γιούνκερ πρότεινε να παραταθεί η λειτουργία του ΕΤΣΕ, να αυξηθεί η ικανότητα παρέμβασής του και να ενισχυθούν τα ισχυρά του σημεία. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα του ΕΤΣΕ ανά τομέα και ανά χώρα είναι διαθέσιμα εδώ.

Σχετικά με την Cosmote και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)

Η Cosmote Α.Ε., θυγατρική του ΟΤΕ στον τομέα την κινητής τηλεφωνίας, είναι ο μεγαλύτερος πάροχος κινητών τηλεπικοινωνιών στην ελληνική αγορά. Ήταν ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που δημιούργησε δίκτυο τεχνολογίας 4G LTE (Long Term Evolution), στα τέλη του 2012. Στις αρχές του 2015 διέθεσε επίσης στην αγορά δίκτυο 4G+ τεχνολογίας LTE Advanced, το οποίο προσφέρει ταχύτητες μέχρι 300Mbps. Το 2016 ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και από τις πρώτες παγκοσμίως που προσέφερε ταχύτητες στο διαδίκτυο έως 500 Mbps. Σήμερα το δίκτυο 4G της Cosmote είναι το υπ’ αριθμόν 1 δίκτυο στην Ελλάδα σε πληθυσμιακή κάλυψη, καθώς υπερβαίνει το 95%, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+ της εταιρείας έχει ήδη υπερβεί το 85%.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές δικτύων στην Ελλάδα, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ τα τελευταία έξι χρόνια και το 1,5 δισ. ευρώ την τρέχουσα τετραετία. Το μέγεθος, η τεχνογνωσία και η εμπειρία του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υπό την ενιαία εμπορική ονομασία COSMOTE.

Περισσότερα εδώ.