Στήριξη των περιφερειών στη διαμόρφωση ανθεκτικών οικονομιών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
25 Ιουλίου, 2017
Επένδυση 97 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των καινοτόμων ιδεών 64 μικρών επιχειρήσεων
25 Ιουλίου, 2017

Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει σοβαρή ανησυχία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει σοβαρότατη ανησυχία σχετικά με τους σαφείς κινδύνους για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία και καλεί την πολωνική κυβέρνηση να αναστείλει τους νέους νόμους.

Με πρόσκληση του Προέδρου Γιούνκερ, ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς παρουσίασε στο Κολλέγιο των Επιτρόπων τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την πολωνική δικαιοσύνη και τον διάλογο για το κράτος δικαίου, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Επιτροπής και της Πολωνίας από τις 13 Ιανουαρίου 2016.

Η Επιτροπή έχει σοβαρότατες ανησυχίες σχετικά με τις τέσσερις νομοθετικές πράξεις που προτάθηκαν πρόσφατα στην Πολωνία: τον νόμο περί Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου· τον νόμο για την Εθνική Σχολή Δικαστών· τον νόμο για την οργάνωση τακτικών δικαστηρίων· και τον νόμο για το Ανώτατο Δικαστήριο (από τους οποίους οι τρεις εγκρίθηκαν από το πολωνικό κοινοβούλιο, ένας έχει τεθεί σε ισχύ, δύο βρίσκονται ακόμη υπό την επιφύλαξη της υπογραφής του Προέδρου και ένας είναι υπό συζήτηση στο κοινοβούλιο). Εάν εφαρμοστούν, στη σημερινή τους μορφή, οι εν λόγω νόμοι αναμένεται ότι θα έχουν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ότι θα αυξήσουν τη συστημική απειλή κατά του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Σήμερα, το Κολλέγιο των Επιτρόπων διεξήγαγε μια πρώτη διεξοδική συζήτηση σχετικά με τις εν λόγω νέες εξελίξεις, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες και εξέτασε τις νομικές και πολιτικές δυνατότητες που διαθέτει η Επιτροπή να ενεργήσει με βάση αυτές τις ανησυχίες, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης μιας τρίτης «σύστασης για το κράτος δικαίου» προς την πολωνική κυβέρνηση αλλά και της δυνατότητας των διαδικασιών επί παραβάσει για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Μέρος της συζήτησης αφορούσε και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του άρθρου 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κολλέγιο των Επιτρόπων συμφώνησε να επανέλθει επ’ αυτού κατά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας με βάση εμπεριστατωμένη νομική ανάλυση, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις που οι πολωνικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και ευρωπαϊκοί ή διεθνείς οργανισμοί δύνανται να υποβάλουν. Η Επιτροπή καλεί τις πολωνικές αρχές να αναστείλουν τους νέους νόμους και να συμμετάσχουν εκ νέου στον εν εξελίξει διάλογο για το κράτος δικαίου με τον πρώτο Αντιπρόεδρο Τίμερμανς, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ανησυχίες που εκφράστηκαν.

Διαθέσιμο εδώ.