Θέση εργασίας: Αρχιτέκτονας ΙΤ
25 Ιουλίου, 2017
Ανάληψη δράσης για 40% τουλάχιστον αντιπροσώπευση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις
25 Ιουλίου, 2017

Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ για τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα – Υπογραφή δανείου 24 εκατ. ευρώ μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε συμφωνία χρηματοδότησης 24 εκατ. ευρώ με τον ελληνικό Όμιλο Τέρνα Ενεργειακή προκειμένου να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της κατασκευής και της λειτουργίας τριών αιολικών πάρκων στη Βοιωτία. Η τράπεζα Eurobank Ergasias ενήργησε ως συνδανειστής. Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), του χρηματοδοτικού μέσου του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

«Η ΕΤΕπ έχει δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το έργο αυτό προάγει τις ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας προς όφελος του ελληνικού λαού, ενώ παράλληλα ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και θα βοηθήσει τη χώρα να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό ακριβώς είναι το είδος των επενδύσεων τις οποίες έχει σχεδιαστεί να στηρίζει το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τούτο το βήμα προόδου που θα φέρει τα οφέλη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στην Ελλάδα. Όσον αφορά το μέλλον, η ΕΤΕπ παρακολουθεί τις εξελίξεις στον ελληνικό τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει άρτια έργα που πληρούν τα κριτήριά της και τις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ», δήλωσε ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, υπεύθυνος για τη χορήγηση δανείων στην Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί μία ακόμη σαφή απόδειξη της δέσμευσης της Επιτροπής να στηρίξει την κινητοποίηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, οι οποίες θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ανάκαμψης της χώρας. Δείχνει επίσης πώς το Επενδυτικό Σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των ευρύτερων στρατηγικών στόχων της Επιτροπής, στην προκειμένη περίπτωση, διευκολύνοντας τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.»

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία τριών αιολικών πάρκων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 48,6 MW στη Βοιωτία. Θα κατασκευαστούν συνολικά 18 ανεμογεννήτριες – 8 για ένα αιολικό πάρκο και 5 για κάθε ένα από τα άλλα δυο αιολικά πάρκα. Τα αιολικά πάρκα τα οποία βρίσκονται στα Δερβενοχώρια και στην Τανάγρα, θα συνδέονται με δυο υφιστάμενους υποσταθμούς με υπόγεια καλωδίωση μήκους περίπου 16,5 χλμ.

Τα εν λόγω αιολικά πάρκα βρίσκονται στις κορυφές γειτονικών βουνών βορειοδυτικά της Αθήνας και σε υψόμετρο μεταξύ 800 και 1000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, σε μια περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό. Αναμένεται να παράγουν συνολικά περισσότερες από 120 GWh ετησίως για το ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Γενικές πληροφορίες:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Aποτελεί το θεσμικό όργανο μακροπρόθεσμου δανεισμού της ΕΕ και είναι η μόνη τράπεζα που ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους. Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμες πιστώσεις σε υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ.

Η ΕΤΕπ είναι ο πολυμερής οργανισμός με τη μεγαλύτερη σε όγκο δανειοληπτική και δανειοδοτική δραστηριότητα στον κόσμο. Η Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση και εμπειρογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην προαγωγή των στόχων της πολιτικής της ΕΕ. Περισσότερο από το 90% της δραστηριότητάς της συγκεντρώνεται στην Ευρώπη, αλλά η ΕΤΕπ στηρίζει επίσης τις εξωτερικές πολιτικές συνεργασίας και ανάπτυξης της ΕΕ.

Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει περισσότερα από 11 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, για να διασφαλίσει τη συνέχιση επενδύσεων σε καίριες υποδομές στους τομείς της παιδείας, της ενέργειας, των μεταφορών, των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και σε επιχειρήσεις, σε ολόκληρη τη χώρα.

 

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό και ως «Σχέδιο Γιούνκερ», είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ. Κύριος στόχος του είναι η τόνωση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της εξυπνότερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, της άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις και της παροχής προβολής και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια.

Ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), γνωστό και ως «Ταμείο Γιούνκερ». Το ταμείο αυτό παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, οι οποίες επιτρέπουν στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα, και συχνά υψηλότερου κινδύνου, έργα. Το ΕΤΣΕ έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα. Τα έργα και οι συμβάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις συνολικού ύψους της τάξης των 209 δισ. ευρώ και να στηρίξουν πάνω από 427 000 ΜΜΕ στα 28 κράτη μέλη.

Τον Σεπτέμβριο 2016 ο Πρόεδρος Γιούνκερ πρότεινε την επέκταση του ΕΤΣΕ, αυξάνοντας την ικανότητα παρέμβασης και τη διάρκειά του και ενισχύοντας τα δυνατά του σημεία. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα του ΕΤΣΕ ανά τομέα και ανά χώρα είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα

Το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (και η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα) μεταρρυθμίζονται με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την περαιτέρω ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της επίτευξης των στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ. Ωστόσο, η επενδυτική δραστηριότητα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μικρότερη από ό,τι κατά το διάστημα πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό το έργο της ΕΤΕπ που υποστηρίζεται από το ΕΤΣΕ θα συμβάλει στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να παρουσιάζει προκλήσεις.

Διαθέσιμο εδώ.