Μια ευρωπαϊκή άνοιξη; Το τελευταίο τακτικό ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι η αισιοδοξία αυξάνεται
8 Αυγούστου, 2017
Μια Συζήτηση Για Την Ευρώπη, Με Τον Πάνο Καρβούνη
8 Αυγούστου, 2017

Μετανάστευση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί επιπλέον 9,3 εκατ. Ευρώ ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης στην UNHCR για τη στήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί επιπλέον 9,3 εκατ. ευρώ για βοήθεια έκτακτης ανάγκης στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) προκειμένου να παράσχει στοχευμένη στήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα.

Η επιχορήγηση, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια των υπηρεσιών στα νησιά, καλύπτει δραστηριότητες όπως η μεταφορά, η παροχή καταλυμάτων και βοηθητικές υπηρεσίες για υποψήφιους μετεγκατάστασης, η προστασία και η μη τυπική εκπαίδευση για παιδιά (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε πιλοτικό δίκτυο για την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων), η διερμηνεία, βασικά είδη πρώτης ανάγκης και στήριξη για τα θύματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας και κακοποίησης.

 

Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης που διατίθεται στις ελληνικές αρχές και σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα φθάνει πλέον τα 371,16 εκατ. ευρώ, επιπλέον των 509,5 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020.

 

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει πάνω από 1,3 δισ. ευρώ (μέχρι το 2020) για την Ελλάδα προκειμένου να βοηθήσει τη διαχείριση της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων, μέσω διαφόρων μορφών χρηματοδότησης.

Διαθέσιμο εδώ.