Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά την αξιολόγηση των αιτήσεων των κρατών μελών για τη φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
8 Αυγούστου, 2017
Μετανάστευση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί επιπλέον 9,3 εκατ. Ευρώ ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης στην UNHCR για τη στήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα
8 Αυγούστου, 2017

Μια ευρωπαϊκή άνοιξη; Το τελευταίο τακτικό ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι η αισιοδοξία αυξάνεται

Ένα έτος μετά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια αυξανόμενη πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ αισιοδοξεί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν η πλειοψηφία των Ευρωπαίων αισιοδοξούν πλέον όσον αφορά την κατάσταση της εθνικής οικονομίας τους.

Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται συνεχώς, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2010, ενώ η υποστήριξη για το ευρώ καταγράφει επίσης το υψηλότερο ποσοστό της από το 2004 και μετά. Επιπλέον, η πλειοψηφία των απαντησάντων από έντεκα χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ερωτήθηκαν για πρώτη φορά δηλώνουν επίσης ότι έχουν θετική άποψη για την ΕΕ. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της τελευταίας έρευνας του τακτικού Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα με την έκτακτη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου «Το μέλλον της Ευρώπης – Απόψεις χωρών εκτός ΕΕ».

Ι Αισιοδοξία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάσταση των εθνικών οικονομιών

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι αισιόδοξοι και η εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ αυξάνεται

Η πλειονότητα των απαντησάντων (56%) αισιοδοξούν για το μέλλον της ΕΕ – αύξηση έξι ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το φθινόπωρο του 2016. Οι πλέον σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στη Γαλλία (55%, +14 μονάδες από το περασμένο φθινόπωρο), στη Δανία (70%, +13 μονάδες) και στην Πορτογαλία (64%, +10 μονάδες).

Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ εξακολουθεί να αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στο 42% (έναντι 36% το φθινόπωρο του 2016 και 32% το φθινόπωρο του 2015). Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Γαλλία (41%, +15 μονάδες), στη Δανία (56%, +11 μονάδες) και στην Εσθονία (55%, +11 μονάδες). Επίσης, αυξήθηκε κατά 10 μονάδες στη Γερμανία, φθάνοντας το 47%.

Όπως και στις δύο προηγούμενες έρευνες την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2016, τα επίπεδα εμπιστοσύνης στα εθνικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις έχουν επίσης αυξηθεί στο 36% και 37% αντίστοιχα, αλλά παραμένουν κάτω από τα επίπεδα εμπιστοσύνης στην ΕΕ.

Το 40% των Ευρωπαίων έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ (+5 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2016) με τον αριθμό των απαντησάντων με θετική εικόνα να παρουσιάζει αύξηση σε 24 κράτη μέλη και ιδίως στη Γαλλία (40%, +11 μονάδες), τη Δανία (42%, +10 μονάδες) και το Λουξεμβούργο (57%, +10 μονάδες).

Τέλος, το 68% των Ευρωπαίων αισθάνονται πολίτες της ΕΕ· αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει επιτευχθεί ποτέ για τον εν λόγω δείκτη.

Οικονομία: πιο θετικά αισθήματα και ισχυρή υποστήριξη του ευρώ

Περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η τρέχουσα κατάσταση της εθνικής οικονομίας τους είναι «καλή» (46%, +5 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2016). Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (+20 μονάδες από την άνοιξη του 2013· +26 μονάδες από την άνοιξη του 2009).

Μολονότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, οι θετικές αξιολογήσεις της κατάστασης των εθνικών οικονομιών κερδίζουν έδαφος σε 22 κράτη μέλη, ιδίως στη Φινλανδία (59%, +19 μονάδες), την Πορτογαλία (33%, +18 μονάδες), το Βέλγιο (60%, +11 μονάδες) και την Ουγγαρία (41%, +11 μονάδες).

Στη ζώνη του ευρώ, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων υποστηρίζουν το ευρώ (73%, +3 μονάδες), ποσοστό που είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το φθινόπωρο του 2004. Το 80% ή περισσότερο των απαντησάντων υποστηρίζει το ευρώ στις εξής έξι χώρες: Σλοβακία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Λουξεμβούργο.

ΙΙ Για πρώτη φορά, η τρομοκρατία θεωρείται η κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Η τρομοκρατία αποτελεί σήμερα το κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ΕΕ (44%, +12 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2016). Η μετανάστευση, η οποία ήταν η κορυφαία ανησυχία από την άνοιξη του 2015, αποτελεί πλέον το δεύτερο συχνότερα αναφερόμενο πρόβλημα (38%, -7 μονάδες). Το εν λόγω ζήτημα προηγείται κατά πολύ της οικονομικής κατάστασης (18%, -2 μονάδες), της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (17%, αμετάβλητη) και της ανεργίας (15%, -1 μονάδα). Η τρομοκρατία αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα ανησυχία για την ΕΕ σε 21 κράτη μέλη, ενώ το φθινόπωρο του 2016 ήρθε στην κορυφή σε μόνο μία χώρα. Η τρομοκρατία και η μετανάστευση αναφέρονται ως οι κορυφαίες προκλήσεις σε όλες τις χώρες εκτός από την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

Σε εθνικό επίπεδο, οι κυριότερες ανησυχίες παραμένουν η ανεργία (29%, -2 μονάδες) και η μετανάστευση (22%, -4 μονάδες), μολονότι και τα δύο ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση βρίσκονται πλέον στην τρίτη θέση (20%, +2 μονάδες), ακολουθούμενες από την τρομοκρατία η οποία σημειώνει αισθητή αύξηση (19%, +5 μονάδες). Η οικονομική κατάσταση, η οποία αποτελούσε την κύρια ανησυχία σε εθνικό επίπεδο το φθινόπωρο του 2011, βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση (16%, -3 μονάδες).

ΙΙΙ Το μέλλον της Ευρώπης — Έρευνα για τις απόψεις χωρών εκτός ΕΕ

Για πρώτη φορά, η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αξιολόγησε την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έντεκα χώρες εκτός ΕΕ[1]. Οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν το 49% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 61% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στις τρεις πιο πυκνοκατοικημένες από τις εν λόγω χώρες (Κίνα, ΗΠΑ και Ινδία), τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των απαντησάντων έχουν θετική άποψη για την ΕΕ.

Οι απαντήσαντες στην πλειονότητα των χωρών που καλύπτονται από την έρευνα έχουν θετική άποψη για την ΕΕ: 94% στη Βραζιλία, 84% στην Κίνα, 83% στην Ινδία, 79% στον Καναδά, 76% στην Ιαπωνία, 75% στις ΗΠΑ, 67% στην Αυστραλία και 54% στην Τουρκία. Ταυτόχρονα, οι απαντήσαντες σε χώρες κοντά στην ΕΕ (Ελβετία, Νορβηγία και Ρωσία) τείνουν να έχουν ανάμικτα συναισθήματα (θετική άποψη για την ΕΕ έχει ποσοστό μεταξύ 43% και 46%).

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται γενικά ως «τόπος σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο» στις χώρες που ερωτήθηκαν — με σημαντικές διαφορές, με το 82% να συμφωνεί στην Ινδία έως το 49% στην Τουρκία — αλλά αυτό δεν συμβαίνει στη Ρωσία, όπου μόνο το 33% συμμερίζεται αυτήν την άποψη και 61% το αντίθετο.

Ιστορικό

Το «εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο του 2017» (EB 87) πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τις 20 έως τις 30 Μαΐου 2017. Συνολικά στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 33.180 άτομα από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες[2].

Το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 450 «Το μέλλον της Ευρώπης – Απόψεις χωρών εκτός ΕΕ» πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τις 20 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2017. Συνολικά στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 11.035 άτομα από 11 χώρες εκτός ΕΕ.

Η «Έκθεση των πρώτων αποτελεσμάτων» του τακτικού Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύτηκε σήμερα, αποτυπώνει τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην ΕΕ, καθώς και τις κυριότερες ανησυχίες των πολιτών και τις απόψεις τους για την οικονομική κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες

– Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 87

– Η έκθεση για την έρευνα του έκτακτου Ευρωβαρόμετρου 450 «Το μέλλον της Ευρώπης – Απόψεις χωρών εκτός ΕΕ»

 

[1]Αυστραλία, Βραζιλία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ιαπωνία, Ινδία, Καναδάς, Κίνα, Νορβηγία, Ρωσία και Τουρκία.

[2] Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι πέντε υποψήφιες χώρες (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Αλβανία) και η τουρκοκυπριακή κοινότητα στο τμήμα της χώρας που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διαθέσιμο εδώ.