Αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας: στήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα
14 Σεπτεμβρίου, 2017
4ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
14 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πολωνίας

Στις 12/9, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία σχετικά με τον πολωνικό νόμο περί της οργάνωσης των τακτικών δικαστηρίων.

Η Επιτροπή έχει προβεί σε διεξοδική ανάλυση της απάντησης των πολωνικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή του Ιουλίου 2017 σχετικά με τον νόμο περί της οργάνωσης των τακτικών δικαστηρίων.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι οι ανησυχίες της δεν ελήφθησαν δεόντως υπόψη και, ως εκ τούτου, προχώρησε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Επόμενα βήματα

Οι πολωνικές αρχές έχουν προθεσμία ενός μηνός για να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα αιτιολογημένη γνώμη. Εάν οι πολωνικές αρχές δεν λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Περισσότερα εδώ.