Δικαιώματα Επιβατών στην ΕΕ
18 Σεπτεμβρίου, 2017
“Γιατί η Ευρώπη μετράει”
18 Σεπτεμβρίου, 2017

Smart Regions

Η περιφέρεια των Κανάριων Νήσων παρουσίασε εξαιρετικά υψηλή ανεργία τα τελευταία χρόνια. Το κύριο πρόβλημα ήταν η απομόνωσή της. Το να μένουν μακρυά, στη μέση του ωκεανού, σήμαινε ότι είχαν λιγότερες ευκαιρίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες και οικονομικές ανταλλαγές, από ότι άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Η εύρεση της περιοχής, στην οποία θα μπορούσαν να είναι πιο ανταγωνιστικοί, ήταν το κλειδί.

Αλλά από τη στιγμή που άρχισαν να χρησιμοποιούν τον ωκεανό ως νέα πηγή ενέργειας, η οικονομική ανάκαμψη ξεκίνησε. Τώρα, ένας επιστημονικός και βιομηχανικός χώρος δοκιμών, χρηματοδοτούμενος από την ΕΕ, προσφέρει στον χρήστη του όχι μόνο δεδομένα και γνώσεις σχετικά με τις ωκεάνιες παραμέτρους, αλλά και υπηρεσίες. Την ευκαιρία αυτή εκμεταλλεύτηκαν με σκοπό την δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης αλλά και με σκοπό να έρθουν τα Κανάρια Νησιά στον δρόμο της ανάκαμψης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Σε αυτό το βίντεο, εμπειρογνώμονες από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τον κλάδο της βιομηχανίας παρουσιάζουν τα κύρια στοιχεία της επιτυχημένης ιστορίας της περιοχής των Κανάριων Νήσων και πώς η περιφερειακή συνεργασία έφερε περισσότερες θέσεις εργασίας και καινοτομία στην περιοχή.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ.