ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-«Η εξωτερική αρμοδιότητα της ΕΕ – η Γνωμοδότηση του ΔΕΕ στη Σύμβαση της ΕΕ με τη Σιγκαπούρη»
27 Σεπτεμβρίου, 2017
Ενημερωτική Συνάντηση στην Σάμο- «Γνωριμία με την Ευρώπη στα σχολικά προγράμματα. 60 χρόνια μετά τη συνθήκη της Ρώμης»
1 Οκτωβρίου, 2017

Ενημερωτική Συνάντηση στην Σάμο- « Αξιοποίηση – ευκαιρίες από χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών πόρων. Τα νέα δεδομένα της ψηφιακής αγοράς, ως θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Τοπική Ανάπτυξη – Νησιωτικότητα».

Το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης (Europe Direct) Βορείου Αιγαίου, που λειτουργεί υπό την ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Μελέτης Jean Monnet,  έχει αναλάβει  την πρωτοβουλία με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προβάλει στην Περιφέρεια του Β. Αιγαίου τις Δέκα Προτεραιότητες του Επενδυτικού Σχεδίου Juncker διοργανώνοντας , με την υποστήριξη του Δήμου Σάμου, ενημερωτική συνάντηση στις 5 Οκτωβρίου στις 6.30 μμ, στο Καρλόβασι Σάμου, στην αίθουσα πολλαπλών  χρήσεων της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίου του Δήμου Σάμου με θέμα « Αξιοποίηση – ευκαιρίες από χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών πόρων. Τα νέα δεδομένα της ψηφιακής αγοράς, ως θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Τοπική Ανάπτυξη – Νησιωτικότητα».

Στην συνάντηση θα συμμετέχουν ο βουλευτής κ. Δ. Σεβαστάκης, ο Δήμαρχος Σάμου κ. Αγγελόπουλος, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το στέλεχος της Αντιπροσωπείας της στην Αθήνα κυρία Αννα Δάντη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης, ο πρώην βουλευτής Σάμου κ. Θ. Θαλασσινός, εκπρόσωποι τοπικών αναπτυξιακών φορέων, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δημοσιογράφοι, ο επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας στη Σάμο, κ.α. Εισηγητής θα είναι ο Καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Europe Direct Βορείου Αιγαίου.

Στόχος της συνάντησης είναι αφενός η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού γύρω από τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Προγράμματος και των στρατηγικών κατευθύνσεων, που χαράσσει η πολιτική του Προέδρου της Επιτροπής Jean Claude Juncker και η συζήτηση γύρω από την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών σε τοπικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ευκαιρίες που δημιουργούν απτά οφέλη, ενισχύουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κάνουν τη διαφορά σε τοπικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων.