Η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα προς μια ισχυρότερη, αποτελεσματικότερη και δικαιότερη πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο
1 Οκτωβρίου, 2017
Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο
2 Οκτωβρίου, 2017

Πρώτο καλοκαίρι χωρίς τέλη περιαγωγής: ορατά τα οφέλη των νέων κανόνων

Το πρώτο καλοκαίρι χωρίς τέλη περιαγωγής δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν τους νέους κανόνες και έχουν αρχίσει να αλλάζουν τις συνήθειές τους, όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε στις 26/9, η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων αναγνωρίζουν τα οφέλη της περιαγωγής χωρίς επιπλέον χρέωση. Χάρη στους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την περιαγωγή που ισχύουν από τις 15 Ιουνίου 2017, οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο στα ταξίδια τους σε άλλες χώρες της ΕΕ όπως και στη χώρα τους, χωρίς επιπλέον χρέωση. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 71 % των Ευρωπαίων γνωρίζουν ότι έχουν καταργηθεί τα τέλη περιαγωγής και το 72 % πιστεύουν ότι αυτοί, ή κάποιος γνωστός τους, θα ωφεληθούν από την εξέλιξη αυτή. Η γνώση των νέων κανόνων ανέρχεται στο 86 % μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη ταξιδέψει από τις 15 Ιουνίου και μετά.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε σχετικά: «Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ όπως και στη χώρα τους, χωρίς τον φόβο αστρονομικών λογαριασμών. Και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επενδύουν σε δίκτυα για να ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις αυτές. Οι κανόνες αυτοί αναμένεται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό.»

Η Επίτροπος κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δήλωσε τα εξής: «Τα μέτρα αυτά δείχνουν πώς η ΕΕ βελτιώνει έμπρακτα τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Η ‘περιαγωγή σαν στο σπίτι σας’ (με χρέωση εσωτερικού) αποφέρει καρπούς: οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι, η κατανάλωση έχει αυξηθεί και η ζήτηση για κινητές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών εντός της ΕΕ είναι πολύ υψηλή. Ωφελεί τόσο τους καταναλωτές όσο και τις εταιρείες.»

Οι ταξιδιώτες αρχίζουν να αλλάζουν συνήθειες

Η έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την περιαγωγή πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου, μετά την κύρια περίοδο διακοπών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κατά το πρώτο αυτό καλοκαίρι – το πρώτο χωρίς επιπλέον χρεώσεις περιαγωγής για όσους ταξιδεύουν εντός της ΕΕ – τα άτομα άρχισαν να αλλάζουν τις συνήθειές τους, όταν χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα στο εξωτερικό:

  • το ποσοστό των ταξιδιωτών που χρησιμοποίησαν κινητά δεδομένα με περιαγωγή τόσο συχνά όσο και στη χώρα τους διπλασιάστηκε μεταξύ εκείνων που ταξίδεψαν από τις 15 Ιουνίου και μετά (31%) σε σύγκριση με εκείνους που είχαν ταξιδέψει τους προηγούμενους μήνες (15%)
  • το ποσοστό των ταξιδιωτών που δεν χρησιμοποιούσε ποτέ κινητά δεδομένα στο εξωτερικό μειώθηκε στο μισό μετά τις 15 Ιουνίου (21%) σε σύγκριση με τους μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας αυτής (42%).
  • Σε γενικές γραμμές, ο περιορισμός της χρήσης κινητών τηλεφώνων στο εξωτερικό μειώνεται, καθώς λιγότεροι ταξιδιώτες απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ από τις 15 Ιουνίου 2017.
  • Ωστόσο, το 60% των ταξιδιωτών εξακολούθησαν να περιορίζουν τη χρήση του κινητού τους, όταν ταξίδευαν σε άλλη χώρα της ΕΕ από τις 15 Ιουνίου 2017, σε σύγκριση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου στη χώρα τους.

Ο αντίκτυπος από την κατάργηση των τελών περιαγωγής στη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των ταξιδιών στο εξωτερικό επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 2014 η οποία είχε δείξει ότι η χρήση ήταν ακόμη πιο περιορισμένη σε σχέση με τους μήνες που προηγήθηκαν της 15ης Ιουνίου 2017.

Οι εταιρείες τηλεφωνίας παρατηρούν αύξηση της περιαγωγής δεδομένων και των κλήσεων

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήδη διαπιστώνουν αλλαγές στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών στα δίκτυά τους. Πολλές εταιρείες ανέφεραν σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων από τους ταξιδιώτες, η οποία πολλαπλασιάστηκε (από 3 έως και 6 φορές, ενίοτε ακόμα και περισσότερο) φέτος το καλοκαίρι σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2016. Αν και ένα μέρος της αύξησης αυτής αντικατοπτρίζει γενικά την αύξηση της κατανάλωσης δεδομένων χρόνο με τον χρόνο στις εγχώριες αγορές, ένα σημαντικό μέρος μπορεί να αποδοθεί στους νέους κανόνες για την περιαγωγή. Η αύξηση των κλήσεων με περιαγωγή, αν και λιγότερο έντονη, είναι επίσης σημαντική. Αντίστοιχα, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε τουριστικές περιοχές αναφέρουν σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυά τους για να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που παρουσιάζει η αυξημένη ζήτηση από τους ταξιδιώτες.

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την εφαρμογή

Μετά το πρώτο καλοκαίρι χωρίς επιπλέον χρεώσεις περιαγωγής, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες είναι άμεσα αρμόδιες για τη διασφάλιση της εφαρμογής, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις αγορές κινητής τηλεφωνίας των κρατών μελών, για να εξασφαλίσει ότι οι εταιρίες συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες και ότι οι καταναλωτές αποκομίζουν τα οφέλη της κατάργησης των τελών περιαγωγής.

Περισσότερα εδώ.