Νέα στήριξη 700 εκατ. ευρώ για επενδύσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
2 Οκτωβρίου, 2017
Ενημερωτική Ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Χρηματοδοτικές δυνατότητες & ευκαιρίες για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020»
6 Οκτωβρίου, 2017

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,7 % έως το 2020

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη — το λεγόμενο «Σχέδιο Γιούνκερ» — αναμένεται να προσθέσει 0,7 % στο ΑΕΠ της ΕΕ μέχρι το 2020. Στις 28/9, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε νέα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο του δανεισμού του Ομίλου ΕΤΕπ για την περίοδο 2015-2016, στα οποία τονίζεται ο θετικός αντίκτυπος του σχεδίου Γιούνκερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος ΕΤΕπ εκτιμούν ότι έως το 2020 το σχέδιο Γιούνκερ θα έχει δημιουργήσει 700 000 θέσεις εργασίας.

Ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, δήλωσε τα εξής: «Χάρη στο Επενδυτικό Σχέδιο και τη δέσμευση του Ομίλου ΕΤΕπ, κατά την τελευταία διετία έχουμε δει εκατοντάδες έργα να ξεκινούν και χιλιάδες ΜΜΕ να λαμβάνουν δάνεια. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ο μακροοικονομικός αντίκτυπος θα είναι αύξηση της τάξης του 0,7 % του ΑΕΠ της ΕΕ και 700.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2020. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Επενδυτικό Σχέδιο κάνει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε: τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη». Από τον Σεπτέμβριο 2017, οι πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αναμένεται να κινητοποιήσουν 236,1 δισ. ευρώ σε συνολικές επενδύσεις στα 28 κράτη μέλη.

Περισσότερα εδώ.