Νέα στήριξη της ΕΕ στις περιφέρειες
9 Οκτωβρίου, 2017
Έλλειμμα ΦΠΑ: Σε 152 δισ. ευρώ ανέρχονται τα διαφυγόντα έσοδα των χωρών της ΕΕ το 2015
9 Οκτωβρίου, 2017

Η ΕΕ εγκαινιάζει το νέο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά πάραυτα την υλοποίηση του φιλόδοξου Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου της για την τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τον βασικό πυλώνα του νέου Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου (ΕΕΣ) της ΕΕ. Το ΕΕΣ θα στηρίξει μια πιο ισότιμη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Αφρική και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Θα τονώσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και, ως εκ τούτου, θα αντιμετωπίσει ορισμένα από τα εμπόδια για την ανάπτυξη στις χώρες εταίρους μας και ορισμένα από τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και Aντιπρόεδρος κ. Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε τα εξής: «Λιγότερο από το 10 τοις εκατό των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αφρική διοχετεύεται στις ευάλωτες περιοχές — σε εκείνες που τις χρειάζονται περισσότερο. Θέλουμε το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ να καταστεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την επίτευξη πιο ισότιμης και βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία πράσινης ενέργειας, τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους επιχειρηματίες, μεταξύ άλλων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους νέους, τη χειραφέτηση των γυναικών. Αυτό είναι το σχέδιο που χρειάζεται η Αφρική, αυτό ακριβώς ζητούν οι αφρικανοί εταίροι μας. Πρόκειται για υπόδειγμα ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης.»

Ο Επίτροπος για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη, κ. Νέβεν Μίμιτσα, πρόσθεσε: «Το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση για την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, με τη μόχλευση της ιδιωτικής χρηματοδότησης, η συνεισφορά μας, ύψους 4,1 δισ. ευρώ, θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους έως και 44 δισ. ευρώ οι οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Πλέον, όλοι οι βασικοί παράγοντες του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους μας οφείλουν να συμπαραταχθούν μαζί μας για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας προς όφελος όλων.»

Ο Επίτροπος για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις τόσο στα σύνορά της όσο και πέραν αυτών, προκλήσεις που είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν στο μέλλον, καθώς αυξάνονται οι δημογραφικές πιέσεις, η κινητικότητα και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και συνεχίζονται οι περιφερειακές συγκρούσεις. Είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρώπης να εργαστούμε όλοι για να εξασφαλίσουμε βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη στις χώρες εταίρους μας. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και η εξασφάλιση των πλέον ευνοϊκών συνθηκών για την ευημερία του θα συμβάλουν σε αυτές τις προσπάθειες. Με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες εταίρους μας γύρω από την Ευρώπη και στην Αφρική προσφέρουμε επίσης νέες εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές της ΕΕ. »

Στην πορεία προς την ταχεία υλοποίηση του ΕΕΣ, το πρώτο Στρατηγικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Το Στρατηγικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως παρατηρητή. Αντικείμενο των συζητήσεων θα αποτελέσει σειρά προτάσεων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς για την πραγματοποίηση επενδύσεων, τους καλούμενους «επενδυτικά πλαίσια». Τα πλαίσια αυτά ορίζουν τομείς προτεραιότητας για την εγγύηση του ΕΤΒΑ, οι οποίοι προσδιορίζονται ως ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων εργασίας στην Αφρική και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Τα πρώτα επενδυτικά πλαίσια αναμένεται να εγκριθούν σύντομα, έτσι ώστε το ΕΕΣ να αρχίσει να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές για τους δικαιούχους επιτόπου.

Περισσότερα εδώ.