Επενδύσεις άνω των 222 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα
9 Οκτωβρίου, 2017
Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το Λουξεμβούργο χορήγησε παράνομα φορολογικά πλεονεκτήματα στην Amazon ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ
9 Οκτωβρίου, 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ

Η επανεκκίνηση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις. Συνολικά, πάνω από 150 δισ. ευρώ ΦΠΑ χάνονται κάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν απώλεια εσόδων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για σχολεία, δρόμους και υγειονομική περίθαλψη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα σχέδια για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσιπενταετίας σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Η επανεκκίνηση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις. Συνολικά, πάνω από 150 δισ. ευρώ ΦΠΑ χάνονταικάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν απώλεια εσόδων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για σχολεία, δρόμους και υγειονομική περίθαλψη. Από το ποσό αυτό, περίπου 50 δισ. ευρώ – ή 100 ευρώ ανά πολίτη της ΕΕ ετησίως – εκτιμάται ότι οφείλεται στη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Τα χρήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Εκτιμάται ότι το εν λόγω ποσό θα μειωθεί κατά 80 %, χάρη στην προτεινόμενη μεταρρύθμιση.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ αναμένεται να καταστήσει το σύστημα ισχυρότερο και απλούστερο στη χρήση για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα ΦΠΑ που θα βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκομίζουν όλα τα οφέλη της ενιαίας αγοράς και να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές επιβαρύνονται, επί του παρόντος, με 11 % υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης σε σύγκριση με όσες δραστηριοποιούνται εμπορικά μόνο στο εσωτερικό. Η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ υπολογίζεται να μειώσει το κόστος κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ που θα λειτουργεί για την ενιαία αγορά αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το  Σχέδιο Δράσης για τον ΦΠΑ 2016 εξηγούσε λεπτομερώς την ανάγκη να επιτευχθεί ενιαίος χώρος ΦΠΑ απλούστερος και θωρακισμένος έναντι της απάτης.

Περισσότερα εδώ.