Πρόταση χορήγησης 2,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
25 Οκτωβρίου, 2017
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018: ατζέντα για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ευρώπη
25 Οκτωβρίου, 2017

Έγκριση του Συμβουλίου για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και θέματα απόσπασης εργαζομένων

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών στις 23 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί της ΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις εξέφρασαν την ευρεία υποστήριξή τους στην πρόταση της Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών στις 23 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί της ΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις εξέφρασαν την ευρεία υποστήριξή τους στην πρόταση της Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μόλις δύο έτη αφότου ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανέφερε για πρώτη φορά την ιδέα αυτή (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) [το κείμενο της σχετικής ομιλίας (ελληνικά)] και σε λιγότερο από έξι μήνες μετά την υποβολή της. Ο πυλώνας θα διακηρυχθεί από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά τη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη (αγγλικά με περίληψη σε όλες τις άλλες γλώσσες), που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου στο Γκέτεμποργκ. Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης σε μια γενική προσέγγιση όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων.

Η Επίτροπος, κ. Μαριάν Τίσεν, αρμόδια για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής κινητικότητας, χαιρέτισε τη σημερινή συμφωνία και δήλωσε: «Η παρούσα σύνοδος του Συμβουλίου αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την κοινωνική Ευρώπη. Η ομόφωνη έγκριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων δείχνει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να επιδιώκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβανομένων υπόψη προκλήσεων, όπως η γήρανση της κοινωνίας, η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση. Όσον αφορά τη συμφωνία για την απόσπαση εργαζομένων, η θέση μας από την αρχή ήταν ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν την ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο. Χαίρομαι που τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ευρέως τη θέση αυτή. Αυτό είναι δίκαιο για τους αποσπασμένους εργαζομένους, οι οποίοι αξίζουν να έχουν ισότιμες συνθήκες εργασίας. Είναι επίσης δίκαιο για τους τοπικούς εργαζομένους και εργοδότες που δεν επιθυμούν να πλήττεται η θέση τους από την παροχή των ίδιων υπηρεσιών με χαμηλότερες αποδοχές. Δείχνει δε ότι στην Ευρώπη μπορούμε να καθήσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να κάνουμε διάλογο και να καταλήξουμε σε μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία».

Η πολιτική συμφωνία για την απόσπαση εργαζομένων επιβεβαιώνει την αρχή της Επιτροπής σχετικά με την ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, κάτι που ο Πρόεδρος Γιούνκερ είχε ζητήσει στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης του Σεπτεμβρίου 2015 και στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του, ορίζοντας ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα ωφελούνται γενικά από τους ίδιους κανόνες που διέπουν την αμοιβή και τις εργασιακές συνθήκες των τοπικών εργαζομένων.

Η συμφωνία της περασμένης εβδομάδας στην επιτροπή απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η σημερινή συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου επιβεβαιώνουν την ισχυρή πολιτική δέσμευση από όλους τους παράγοντες να καταστήσουν την εσωτερική μας αγορά εργασίας δικαιότερη και τους κανόνες της καλύτερα εκτελεστούς. Η Επιτροπή ευχαριστεί την εσθονική Προεδρία για το εξαιρετικό έργο της επί του φακέλου αυτού. Καλεί επίσης το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αξιοποιήσουν τούτη τη δυναμική και να συνεχίσουν γρήγορα τις συζητήσεις με την Επιτροπή, να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία και να εγκρίνουν επισήμως την πρόταση.

Περισσότερα εδώ.